Udenrigshandel

Danmarks eksport og import af fødevarer og produkter relateret til fødevareklyngen.

Hent seneste version af fødevareklyngens udenrigshandel (PDF-dokument, 238 sider)
Analyser om den danske fødevareklynges eksport
Sådan opgør vi fødevareklyngens eksport

Finn Christensen