Udenrigshandel

Danmarks eksport og import af fødevarer og produkter relateret til fødevareklyngen.

Hent seneste version af fødevareklyngens udenrigshandel (2018-2022). Publikationen skal primært ses som et opslagsværk.
Analyser om den danske fødevareklynges eksport
Sådan opgør vi fødevareklyngens eksport