Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Analyser

Analyser om den danske fødevareklynges eksport

2018

Den danske eksport af agroindustrielle produkter er vokset til 13,1 mia. kr. (en stigning på 5,5 pct.) i 2017. Væksten er især drevet af en stigning i eksporten af maskiner til fødevarefremstilling. EU trak knap en tredjedel af eksportvæksten. Sverige og Tyskland er de vigtigste markeder.
– Den danske eksport af økologiske fødevarer steg med 23 pct. (465 mio. kr.) i 2016
– Udviklingen er især drevet af en stigning i eksporten af økologiske mejeriprodukter
– Tyskland er Danmarks vigtigste marked og trak 40 pct. af væksten i den økologiske eksport i 2016
– Asien aftager i stigende grad danske økologiske fødevarer. Der er stort potentiale for at øge eksporten yderligere
Eksporten af æg er vokset til 385 mio. kr. (en stigning på 19 pct.) i 2017 ift. 2016. Dermed er eksporten vokset for tredje år i træk. Eksportvæksten er især drevet af en øget eksport af skalæg, der er vokset fra 48 mio. kr. i 2016 til 76 mio. kr. i 2017. Sverige og Tyskland er de to vigtigste markeder. De to lande trak ligeledes størstedelen af eksportvæksten i 2017. Eksporten af æg forventes at vokse med 15 pct. frem mod 2030, især drevet af eksporten ud af EU, der ventes at vokse med 38 pct.
Den danske fødevareklynge eksporterede for 166,4 mia. kr. sidste år. Det er ikke bare ny rekord, det er en stigning på hele 9,4 mia. kr. (6 pct.) i forhold til 2016 (den tidligere rekord).
Fjerkræeksporten er vokset med 86 mio. kr. (3,3 pct.) i de første 11 måneder af 2017. Eksporten til Afrika er fordoblet og står dermed for over 90 pct. af den samlede stigning i eksporten. Den samlede danske eksport af fjerkræ forventes at stige med 3,3 pct. frem mod 2030. Eksporten af fjerkræ ud af EU forventes at vokse med 22 pct. frem mod 2030.
Eksporten af fisk og skaldyr mm. steg til det højeste niveau nogensinde i de første elleve måneder af 2017. Eksportvæksten er drevet af stigende eksport til Øst- og Sydøstasien - særligt til Kina. Tyskland aftager knap 18 pct. af den samlede danske eksport af fisk og skaldyr, hvilket gør landet til Danmarks vigtigste eksportmarked.
Eksporten fra fødevareklyngen ligger efter de første 10 måneder af 2017 hele 9,5 mia. kr. højere end samme periode året før. Eksporten er dermed fortsat på rekordkurs – spørgsmålet er blot, hvor meget den gamle rekord distanceres.

2017

Efter de første 9 måneder af 2017 ligger fødevareklyngens eksport hele 8,6 mia. kr. højere end tilsvarende periode året før. Med kun tre måneder igen er det nu kun et spørgsmål om hvor stort rekordåret 2017 bliver.
Japanerne er et kvalitetsbevidst folkefærd, hvilket blandt andet afspejler sig i deres indkøb af fødevarer. Japan køber for knap 4 mia. kr. grisekød af Danmark og er dermed vores 2. største marked, kun overgået af Tyskland.
Fjerkræeksporten er vokset med 55 mio. kr. (2,9 pct.) i årets første otte måneder ift. samme periode sidste år – Eksporten til Afrika er steget med over 48 pct. og står dermed for over halvdelen af den samlede stigning i eksporten – Eksporten af fjerkræ til Holland er steget med 37 pct. ift. 2016 (jan-aug).
På de vigtige asiatiske vækstmarkeder udgør fødevareklyngen en særlig stor del af den danske eksport. Det gælder i særdeleshed for Øst- og Sydøstasien, hvor fødevareklyngens produkter udgjorde 40 pct. af den samlede danske vareeksport på 62,2 mia. kr. i 2016.
Eksporten af fødevarer voksede til 112,0 mia. kr. i 2016, fra 108,3 mia. kr. i 2015 – en stigning på 3,4 pct. Det lå ikke i kortene fra årets begyndelse, at det ville ende med en rekord. Priserne på grisekød og mælk lå i bund, men øget efterspørgsel ikke mindst fra Kina pressede priserne op i løbet af året.

2016

Den 8. november 2016 afholdes det 58. præsidentvalg i USA's historie. Udfaldet af præsidentvalget kan få betydning for den danske fødevareklynges eksport til USA og andre stillehavslande, herunder Japan. Det skyldes, at forhandlingerne om en handelsaftale mellem EU og USA, lige som ratificeringen af handelsaftalen mellem stillehavslandene, måske vil blive skrinlagt efter præsidentvalget. Især Donald Trump er meget skeptisk overfor handelsaftalerne. Den danske fødevareklynge eksporterer for ca. 5 mia.kr. om året til USA, hvoraf højværdivarer udgør 85 pct.

2015

På en række markeder har eksportører fra den danske fødevareklynge formået at skabe massiv procentuel fremgang. Disse markeder er ikke blandt fødevareklyngens største aftagere, men fortæller en historie om en evne til hele tiden at finde nye markeder, store såvel som små.
Verdenshandlen stiger og det bidrager mange danskere til. Den samlede danske eksport af vare- og serviceydelser udgjorde i 2014 knap 55 pct. af BNP. 70 pct. af beskæftigelsen i fødevareklyngen skyldes eksport.
Danmark har historisk været en stor handelsnation, men vores formåen ligger langt under det niveau, som man kunne have forventet af et land med vores størrelse og placering. Det er resultatet af en større analyse af de europæiske handelsmønstre. Analysen viser, at Danmark kun opfylder 80 pct. af sit eksportpotentiale.

2014

Eksporten af danske kartofler er steget det sidste årti med knap 50 pct. Der eksporteredes mest spisekartofler, som også var det kartoffelprodukt, der havde den største vækst i perioden. Størstedelen af eksporten går til nærmarkeder, men et voksende globalt kartoffelmarked giver gode muligheder for danske kartoffelproducenters afsætning.
Danmark eksporterede knap 16.000 tons æg og ægprodukter i 2013. Det er en stigning i eksporten på 91 pct. i forhold til 2003 og 3.000 tons mere end det årlige gennemsnit de seneste 10 år. Den markante vækst i eksporten kan henføres til en stigende global efterspørgsel på ægprodukter. På trods af at det globale marked stadig er præget af et stort indenlandsk forbrug, så steg den samlede globale import af ægprodukter i perioden 2003 til 2011 med 70 pct.
Danmark er førende på verdensmarkedet for fiskemel og -olie. Eksporten var på 3,4 mia. kr. i 2013, og var dermed et væsentlig bidrag til den danske handelsbalance. Produktionen er samtidig et godt eksempel på en bæredygtig produktion, hvor verdens ressourcer udnyttes optimalt.

Frank Øland

Finn Christensen