Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Analyser

Analyser om den danske fødevareklynges eksport

2020

03. Jan 2020
Eksporten af fjerkrækød er vokset med 166,7 mio. kr. (7,5 pct.) i årets første ni måneder ift. samme periode sidste år. Det er især eksporten af sammensatte varer med fjerkrækød, der driver den positive udvikling, mens eksportværdien af fx udskæringer af kyllingekød er faldet i perioden. Eksporten af fjerkrækød til Øst- og Sydøstasien er steget med 58 mio. kr. svarende til en stigning på 60 pct. Eksporten er især steget til Sydkorea og Hong Kong.

2019

09. Jul 2019
Eksporten af fisk og skaldyr mm. har fået en flot start på 2019 og har kurs mod den højeste eksport nogensinde
– Den positive udvikling i den samlede eksport er et resultat af en stigning i eksporten inden for næsten alle undergrupper, hvor især eksporten af hele saltvandsfisk og filet er vokset mest
– Polen er det enkeltland, hvor eksporten er vokset mest i årets første 4 måneder ift. samme periode 2018. Det er bl.a. især eksporten af ’stillehavslaks’ som er steget med 58 mio. kr. (182 pct.)
21. Mar 2019
Agroindustriens samlede eksport landede på 13,5 mia. kr. i 2018. Dermed slår agroindustrien rekord for fjerde år i træk. Eksporten af maskiner til jordbrug til Storbritannien steg i 2018. Dette skyldes måske Storbritanniens udtræden af EU og usikkerheden om fremtidige handelsbetingelser. Eksport af agroindustrielle produkter forventes at stige i 2019 – dog med en lavere vækst end de seneste år.
18. Mar 2019
Eksporten af æg er på det højeste niveau i over 30 år Eksporten af æg steg til 457 mio. kr. i 2018 (en stigning på 19 pct. ift. 2017). Den eksporterede mængde af æg steg med 13 pct. Væksten blev især drevet af øget eksport til EU, Afrika og Mellem- og Sydamerika, der samlet stod for 84 pct. af stigningen i eksportværdien. Der forventes yderligere eksportstigninger frem mod 2030. Dette vil primært være drevet af markeder udenfor EU.

2018

05. Oct 2018
Den danske fødevareklynge har gennem mere end 100 år opbygget gode handelsrelationer med Storbritannien, særligt på grisekød hvor Storbritanniens selvforsyningsgrad er lav.

04. Oct 2018
Fødevareklyngens eksport var 1 mia. kr. lavere i første halvår 2018 end i samme periode året før. Det skyldes især valutakursudviklingen

04. Oct 2018
Fødevareklyngens samlede eksport landede på 81,6 mia. kr. i 1. halvår af 2018. I forhold til samme periode sidste år, der var et historisk rekordår, er der tale om et fald på 1,0 mia. kr.
13. Jun 2018
Den danske eksport af agroindustrielle produkter er vokset til 13,1 mia. kr. (en stigning på 5,5 pct.) i 2017. Væksten er især drevet af en stigning i eksporten af maskiner til fødevarefremstilling. EU trak knap en tredjedel af eksportvæksten. Sverige og Tyskland er de vigtigste markeder.
30. Apr 2018
– Den danske eksport af økologiske fødevarer steg med 23 pct. (465 mio. kr.) i 2016
– Udviklingen er især drevet af en stigning i eksporten af økologiske mejeriprodukter
– Tyskland er Danmarks vigtigste marked og trak 40 pct. af væksten i den økologiske eksport i 2016
– Asien aftager i stigende grad danske økologiske fødevarer. Der er stort potentiale for at øge eksporten yderligere
06. Apr 2018
Eksporten af æg er vokset til 385 mio. kr. (en stigning på 19 pct.) i 2017 ift. 2016. Dermed er eksporten vokset for tredje år i træk. Eksportvæksten er især drevet af en øget eksport af skalæg, der er vokset fra 48 mio. kr. i 2016 til 76 mio. kr. i 2017. Sverige og Tyskland er de to vigtigste markeder. De to lande trak ligeledes størstedelen af eksportvæksten i 2017. Eksporten af æg forventes at vokse med 15 pct. frem mod 2030, især drevet af eksporten ud af EU, der ventes at vokse med 38 pct.
14. Mar 2018
Den danske fødevareklynge eksporterede for 166,4 mia. kr. sidste år. Det er ikke bare ny rekord, det er en stigning på hele 9,4 mia. kr. (6 pct.) i forhold til 2016 (den tidligere rekord).
22. Feb 2018
Fjerkræeksporten er vokset med 86 mio. kr. (3,3 pct.) i de første 11 måneder af 2017. Eksporten til Afrika er fordoblet og står dermed for over 90 pct. af den samlede stigning i eksporten. Den samlede danske eksport af fjerkræ forventes at stige med 3,3 pct. frem mod 2030. Eksporten af fjerkræ ud af EU forventes at vokse med 22 pct. frem mod 2030.
08. Feb 2018
Eksporten af fisk og skaldyr mm. steg til det højeste niveau nogensinde i de første elleve måneder af 2017. Eksportvæksten er drevet af stigende eksport til Øst- og Sydøstasien - særligt til Kina. Tyskland aftager knap 18 pct. af den samlede danske eksport af fisk og skaldyr, hvilket gør landet til Danmarks vigtigste eksportmarked.
11. Jan 2018
Eksporten fra fødevareklyngen ligger efter de første 10 måneder af 2017 hele 9,5 mia. kr. højere end samme periode året før. Eksporten er dermed fortsat på rekordkurs – spørgsmålet er blot, hvor meget den gamle rekord distanceres.

2017

13. Dec 2017
Efter de første 9 måneder af 2017 ligger fødevareklyngens eksport hele 8,6 mia. kr. højere end tilsvarende periode året før. Med kun tre måneder igen er det nu kun et spørgsmål om hvor stort rekordåret 2017 bliver.
21. Nov 2017
Fjerkræeksporten er vokset med 55 mio. kr. (2,9 pct.) i årets første otte måneder ift. samme periode sidste år – Eksporten til Afrika er steget med over 48 pct. og står dermed for over halvdelen af den samlede stigning i eksporten – Eksporten af fjerkræ til Holland er steget med 37 pct. ift. 2016 (jan-aug).
12. Oct 2017
Japanerne er et kvalitetsbevidst folkefærd, hvilket blandt andet afspejler sig i deres indkøb af fødevarer. Japan køber for knap 4 mia. kr. grisekød af Danmark og er dermed vores 2. største marked, kun overgået af Tyskland.
26. Apr 2017
På de vigtige asiatiske vækstmarkeder udgør fødevareklyngen en særlig stor del af den danske eksport. Det gælder i særdeleshed for Øst- og Sydøstasien, hvor fødevareklyngens produkter udgjorde 40 pct. af den samlede danske vareeksport på 62,2 mia. kr. i 2016.
31. Mar 2017
Eksporten af fødevarer voksede til 112,0 mia. kr. i 2016, fra 108,3 mia. kr. i 2015 – en stigning på 3,4 pct. Det lå ikke i kortene fra årets begyndelse, at det ville ende med en rekord. Priserne på grisekød og mælk lå i bund, men øget efterspørgsel ikke mindst fra Kina pressede priserne op i løbet af året.

2016

30. Sep 2016
Den 8. november 2016 afholdes det 58. præsidentvalg i USA's historie. Udfaldet af præsidentvalget kan få betydning for den danske fødevareklynges eksport til USA og andre stillehavslande, herunder Japan. Det skyldes, at forhandlingerne om en handelsaftale mellem EU og USA, lige som ratificeringen af handelsaftalen mellem stillehavslandene, måske vil blive skrinlagt efter præsidentvalget. Især Donald Trump er meget skeptisk overfor handelsaftalerne. Den danske fødevareklynge eksporterer for ca. 5 mia.kr. om året til USA, hvoraf højværdivarer udgør 85 pct.

2015

21. Oct 2015
På en række markeder har eksportører fra den danske fødevareklynge formået at skabe massiv procentuel fremgang. Disse markeder er ikke blandt fødevareklyngens største aftagere, men fortæller en historie om en evne til hele tiden at finde nye markeder, store såvel som små.
24. Sep 2015
Verdenshandlen stiger og det bidrager mange danskere til. Den samlede danske eksport af vare- og serviceydelser udgjorde i 2014 knap 55 pct. af BNP. 70 pct. af beskæftigelsen i fødevareklyngen skyldes eksport.
28. Apr 2015
Danmark har historisk været en stor handelsnation, men vores formåen ligger langt under det niveau, som man kunne have forventet af et land med vores størrelse og placering. Det er resultatet af en større analyse af de europæiske handelsmønstre. Analysen viser, at Danmark kun opfylder 80 pct. af sit eksportpotentiale.

2014

09. Oct 2014
Eksporten af danske kartofler er steget det sidste årti med knap 50 pct. Der eksporteredes mest spisekartofler, som også var det kartoffelprodukt, der havde den største vækst i perioden. Størstedelen af eksporten går til nærmarkeder, men et voksende globalt kartoffelmarked giver gode muligheder for danske kartoffelproducenters afsætning.
17. Sep 2014
Danmark eksporterede knap 16.000 tons æg og ægprodukter i 2013. Det er en stigning i eksporten på 91 pct. i forhold til 2003 og 3.000 tons mere end det årlige gennemsnit de seneste 10 år. Den markante vækst i eksporten kan henføres til en stigende global efterspørgsel på ægprodukter. På trods af at det globale marked stadig er præget af et stort indenlandsk forbrug, så steg den samlede globale import af ægprodukter i perioden 2003 til 2011 med 70 pct.
07. Aug 2014
Danmark er førende på verdensmarkedet for fiskemel og -olie. Eksporten var på 3,4 mia. kr. i 2013, og var dermed et væsentlig bidrag til den danske handelsbalance. Produktionen er samtidig et godt eksempel på en bæredygtig produktion, hvor verdens ressourcer udnyttes optimalt.

Frank Øland

Finn Christensen