Materiale og viden til brug ifm. høringsfasen for vandområdeplaner 2021-2027

  • L&F’s endelige høringssvar finder du her
  • Bilag til L&F’s endelige høringssvar finder du her
  • Sammenfatning af L&F’s høringssvar finder du her

Vandløb

På denne side vil der løbende blive lagt relevant materiale til brug ifm. høringen – udkast til høringssvar, rapporter, analyser mm. Vær opmærksom på, at ikke alle tekster er gennemarbejdede men snarere er ”work in progress”.

Ved tvivl og uklarheder, kontakt endelig Erik Jørgensen (vandløb) på ejo@lf.dk eller Marie Østergaard (kystvande) på mvan@lf.dk.

 

Vandløb

  • Vejledning til brug af screeningsværktøjet udviklet af EnviDan A/S for Landbrug & Fødevarer: Download vejledningen her.
  • Præsentation af værktøjet: Download præsentationen her

  • L&F’s foreløbige udkast til høringssvar for vandløb: Download her

  • Tabel med data på oplandsniveau: Download her

 

GIS-filer til brug i eget program kan downloades her:

 

L&F upload 25-03-2022

 

I tabellerne herunder er en forklaring til hvilken attribut, der skal bruges.

 

X_X_Typer.shp

Attribut: ”type”

Navn

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7/8

 

Afvandingskort.shp

Attribut: ”DN”

Navn

1

Rød

2

Gul

3

Grøn

 

Vandloebslinjer_klassificeret.shp

Attribut: ”final_clas”

Navn

1

Høj

2

Mellem

3

Lav

 

Kanalisering_punkter.shp

Attribut: ”kanalisere”

Navn

0

Mæandreret

1

Kanaliseret

 

Nedstik_punkter.shp

Attribut: ”nedstik”

Navn

≤ 50

<0,5 m

≤ 100

0,5–1 m

≤ 150

1-1,5 m

≤ 200

1,5-2 m

≤ 9999

>2 m

 

 

Kystvande

  • Forslag til hvordan lokale høringssvar kan gribes an, hvad der med fordel kan undersøges nærmere i lokale fjorde og kystvande: Download dokumentet her