Sammen om viben

Landbrug & Fødevarers og Dansk Ornitologisk Forenings øverste politiske ledelse står bag initiativet om at forbedre forholdene for viben.

 

Viben er en elsket forårsbebuder i landbrugslandet, og dens muntre kald og karakteristiske flugt henover mark og eng er et sikkert forårstegn for mange landmænd. Men viben er gået tilbage i Danmark med ca. 75 % bare siden 1976, så den har brug for en hjælpende hånd.

Derfor sætter Landbrug & Fødevarer nu i fællesskab med Dansk Ornitologisk forening fokus på, hvad der skal til for at skabe bedre forhold for viberne i landbrugslandet.

Som landmand kan du ofte gøre en forskel for viben på din ejendom. Jeg vil derfor opfordre til, at så mange som muligt følger en eller flere af de fælles anbefalinger og på den måde er med til at hjælpe viben. Ved at tilmelde sig kampagnen får man samtidig mulighed for at vise omverdenen, at vi i landbruget gør en indsats for viben.

Med venlig hilsen,

Martin Merrild


Læs også viceformand Lone Andersens opfordring