Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Afrika vil stå for 20 pct. af verdens import af fjerkræ i 2023

Analyse: Den globale import af fjerkrækød ventes at stige med 30 pct. i det næste ti år. Afrika vil stå for 40 pct. af stigningen. Det svarer til, at Afrika vil importere 20 pct. af verdens fjerkræ i 2023.

Tal fra det amerikanske landbrugsministerium viser, at Afrika vil stå for en femtedel af den samlede globale import af fjerkrækød om ti år. Dermed haler Afrika hastigt ind på Mellemøsten, som globalt set er den region med den største andel af import.

Mellemøsten er traditionelt set det største importmarked for fjerkrækød, og sammenlagt med Afrika forudsiges de to regioner at aftage halvdelen af verdens samlede fjerkræimport.

Det svarer til en samlet andel af væksten i importen for begge regioner på 80 pct.

Med den forventede fremgang vil Afrika i 2023 være et ligeså stor importmarked som henholdsvis Asien og Sydamerika. Disse to regioner kan hver især tilskrives en forventet andel af den globale import af fjerkrækød på knap 20 pct. i 2023.

Væksten i Sydamerika kan især henføres til udviklingen i Mexico. Mexicos andel af væksten det næste årti forudsiges at udgøre en fjerdedel.

Flere folk med flere penge øger efterspørgsel i Afrika
Denne udvikling drives dels af stigende efterspørgsel fra befolkningerne i Afrika og Mellemøsten, dels af fald i væksten af import til andre regioner i verden, hovedsageligt Rusland.

Den stigende efterspørgsel i befolkningen hænger sammen med stigende indkomster. Det er påvist, at når husholdningers indkomster stiger, så ændres deres forbrugsmønstre.

Husholdningerne begynder at efterspørge en større andel af animalsk fødevarer ud af det totale husholdningsbudget, hvilket sker på bekostning af vegetabilske produkter. Ydermere betyder en eksplosivt voksende befolkning naturligt, at der er flere munde, der skal mættes.

Dertil kommer, at øget bekymring for husdyrsygdomme i både Afrika og Mellemøsten, har reduceret den indenlandske produktion og øget efterspørgsel efter import.

Læs mere i fødevareanalysen Afrika ventes at importere 20 pct. af verdens fjerkrækød i 2023.

Seneste nyt fra lf.dk