Cirkulær bioøkonomi

I Fødevareklyngen har vi arbejdet med ressourceoptimering, recirkulering og genanvendelse meget længe – fx ved at øge udbytterne i marken og minimere tab og affaldsdannelse i alle led i produktionskæden fra mark til forbruger.

Fx er der ikke noget på grisen eller koen der går til spilde – det bliver til fødevarer, bioenergi og værdifulde proteiner.

Vi arbejder løbende med at opgradere de restprodukter der kommer fra fødevareproduktionen – et godt eksempel er når valle, et tidligere restprodukt fra osteproduktion, bliver til en værdifuld proteinkilde fx til mælkepulver.

Udviklingen imod større bæredygtighed er afhængig af innovation og om at finde nye veje og partnerskaber. Vi skal bruge vores ressourcer endnu mere effektivt og smart og finde løsninger, der fx giver vandbesparelser, lokalt producerede proteinkilder, øget anvendelse og udnyttelse af bioenergi, produktion af bioplast m.m.

 


     
     
 Download pjecen her.    Download the folder here.