Ernæringsperspektivet i bæredygtigheds- og klimadebatten

Landbrug & Fødevarer arbejder kontinuerligt med at gøre landbrugs- og fødevareproduktionen mere bæredygtig. Bæredygtige fødevarer handler også om sundhed, mennesker og ernæring.

Fødevarers miljømæssige fodaftryk - Product Environmental Footprint

EU Kommissionen arbejder med at skabe harmoniserede rammer for beregning af produkters miljømæssige fodaftryk i et livscyklusperspektiv (Product Environmental Footprint, PEF). Mange danske virksomheder har arbejdet strategisk på at forbedre produkters miljøforhold.

Madspild - en fælles udfordring for producenter og forbrugere

Fødevareklyngen har i årevis haft fokus på recirkulering og ressourceudnyttelse - det er der god grund til - når ressourcespild som fx madspild mindskes, er det godt for klimaet.