Fakta om fødevareklyngen Bæredygtig udvikling

FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling sætter en ambitiøs dagsorden for, hvordan vi kan skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i fremtiden. Her er, og skal, det danske fødevareerhverv være en del af løsningen – og det er vi med stolthed.

RISE vurderer bedriftens bæredygtighed

RISE er et program, der ved hjælp af landmandens svar på en lang række spørgsmål, måler bæredygtigheden på 50 forskellige indikatorer fordelt på ti temaer. Resultatet tegnes ind i et ti-kantet 'spindelvæv'. Jo tættere på spindelvævets yderkant, bedriftens resultat ligger, jo mere bæredygtig er den.

Vandeffektivitet i fødevaresektoren

DRIP-projektet har udviklet flere cases om vandeffektivitet i samarbejde med virksomhederne.

Eksempler på bæredygtighed i fødevareerhvervet

Fremtidens løsninger for at producere flere fødevarer med mindre ressourceinput.