Fødevareklyngens bidrag til FN's verdensmål

Landbrugs- og fødevaresektoren er et af Danmarks vigtigste erhverv og kan både ude og hjemme bidrage med klare styrkepositioner for at fremme en bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål. Den bæredygtige og intensive produktion, hvor der produceres mere med mindre, står i centrum for fødevareklyngens arbejde.

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, de såkaldte SDG’er, har stor betydning for den fremtidige internationale udvikling. Fødevareklyngen kan bidrage med innovation og gode løsninger i relation til de internationale mål og udfordringer. 

Der er udarbejdet en kort film for at illustrere fødevareklyngens fokuserede indsats og rolle i forhold til realiseringen af målene. Filmen tager udgangspunkt i 5 konkrete verdensmål ud af de i alt 17 mål. Fødevareklyngen har og vil have en afgørende rolle at spille for at opfylde hvert af målene. Samtidig skaber indsatsen for at nå i mål også nogle unikke, fremtidige internationale afsætningsmuligheder for fødevareklyngen. Det er afgørende, at der løftes i flok og tages afsæt i fødevareklyngens styrkepositioner, så den stærke sammenhæng i værdikæderne, som er kendetegnende for fødevareklyngen, bringes i spil.


Rapport om samfundsansvar 2019

Fødevareklyngens indspil til verdensmålene