Landbruget er mere end landbruget

Hvem bygger den nye stald? Hvem installerer foderanlægget? Hvem henter høsten? Hvem ordner økonomien? Landbruget giver beskæftigelse til flere end dem, der arbejder på gårdene og i fødevareproduktionen. Tusindvis af håndværkere, chauffører, leverandører og handlende servicerer landbruget, og de arbejdspladser er med til at sikre liv og sammenhængskraft på tværs af landet. Danmark er et landbrugsland - og landbruget er meget mere end landbruget.

Landbruget og fødevareerhvervet bidrager til sammenhængskraften i Danmark

Søren Nissen er lokal tømrermester i Varde Kommune. Han fortæller, at landbruget er grundpillen i lokalsamfundet som smitter af på hele fødekæden. Har landbruget det godt, så har andre det også godt. Effekten fra landbruget er alfa og omega, og kan ikke undværes i de små samfund. I alt sikrer landbruget job til 125.000 mennesker i Danmark. Nogle i landbruget, men mange arbejder i andre erhverv som landbruget skaber jobs til.

Landbrugskomplekset sikrer i alt 125.000 arbejdspladser 

125.000 jobs relateres til aktiviteten i landbruget og de tæt knyttede forarbejdningserhverv; mejerier, slagterier samt stivelse- og sukkerfabrikker. Hver af de 63.000 beskæftigede personer i landbruget i 2019 giver således beskæftigelse til yderligere én person i resten af økonomien.

63.000 er ansat i primærproduktionen

Landbruget bliver dag for dag mere specialiseret og automatiseret. Det er godt for både klima, dyrevelfærd og økonomi. Men det betyder også, at færre arbejder på gårdene. Men landbrug er mere end landbrug, for hver af de 63.000 arbejdspladser på de danske gårde skaber endnu flere arbejdspladser andre steder i Fødevareklyngen.

 

Landbruget er med til at sikre liv og arbejdspladser i de små samfund

Kjeld Christensen er værkfører og siger, at det giver på liv på landet, hver gang en familie driver en gård i lokalområdet. Uden landbruget begrænses antallet af arbejdspladser, som måske ville gå til byen.


Hvad er landbrugskomplekset?

Landbrugskomplekset består udover primærlandbruget af de hertil tæt knyttede forarbejdningsindustrier. Industriernes leverancer afhænger af de produkter, der kommer fra primærlandbruget dvs. slagterier, mejerier samt sukker- og stivelsesfremstilling. Landbrugskomplekset omfatter derudover de indirekte effekter i den resterende økonomi som følge af primærlandbrugets og forarbejdningsindustriens behov for leverancer.


 

Fødevareklyngen sikrer arbejdspladser i hele Danmark

Fødevareerhvervet beskæftiger mange mennesker i hele Danmark. De er beskæftiget i Fødevareklyngens egne erhverv, som udgør landbrug, fiskeri, fødevarevirksomheder- og agroindustrien. Fødevareklyngens aktiviteter breder sig som ringe i vandet og skaber aktivitet i resten af økonomien - lige fra den lokale elektriker på gården, over bankmanden til vognmanden.

Mere end 10% af arbejdspladser i land- og yderkommunerne er direkte afledt af Fødevareklyngen

Landbrug er også arbejdspladser i yderområderne. Fra smeden, til chaufføren og til tømreren. Men Fødevareklyngen tæller ikke kun landbruget. Det er også f.eks. fiskeriet, brødfabrikken og bryggerier. Fødevareklyngen bidrager med 10% af arbejdspladserne i land- og yderkommuner, der er vigtige for livet på landet.


Hvad er Fødevareklyngen?

Fødevareklyngen består af landbrugskomplekset, dvs. primærlandbruget og de tæt knyttede forarbejdningsindustrier (slagterier, mejerier samt sukker og stivelsesfremstilling). Herudover består Fødevareklyngen af produktion af øvrige føde- og drikkevarer, agroindustri samt en række biobaserede produkter.


Læs tal og fakta om den danske fødevareklynge bl.a. om, hvordan vi arbejder med bæredygtig udvikling.

Fakta om Fødevareklyngen

Vi forsker, udvikler og investerer i nye måder at gøre tingene på for at blive klimaneutrale i 2050 - både i virksomhederne og på gårdene.

Læs mere på lf.dk/handling

Vi har nogle af de førende eksperter inden for forskning, udvikling og den nyeste viden i alle dele af fødevareproduktionen.

Find en ekspert