Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Korn og digitalisering (Foto: Tuala Hjarnø)

Landbrug & Fødevarers holdning

Digitalisering er en vigtig konkurrenceparameter for at Danmark kan bibeholde sin førerposition som et af verdens bedste fødevareproducerende lande. Derfor arbejder vi politisk for at fremme digitalisering i vores erhverv og i samfundet.

Teknologiske fremskridt har altid været drivende for fødevareerhvervet og for dets produktivitet og vækst. Landbrug & Fødevarer mener, at digitalisering giver nye muligheder for øget vækst, produktivitet, ressourceeffektivitet og nye forretningsmodeller. Digitalisering ventes at bibringe løsninger til en række udfordringer, eksempelvis vedrørende klima, miljø og sundhed.

Landbrug & Fødevarer arbejder for at videreudvikle en sikker og effektiv optagelse af digitale teknologier på tværs af vores erhverv og det omkringliggende samfund. Blandt andet arbejdes der for at skabe de bedst mulige rammevilkår, så potentialet i digitalisering kan indfris. Et potentiale, hvis uudnyttet, kan betyde store tab for det danske samfund. Det er derfor vigtigt at vi på mange niveauer arbejder med den digitale dagsorden. Digitalisering er ikke et mål i sig selv, men det tillader os at opnå betydelige gevinster på områder som sporbarhed, miljø- og bæredygtighed, effektivitet og andre kvalitetsparametre.

Vi bidrager gennem arbejdet med digitalisering også til dagsordener, som er beskrevet i FNs globale bæredygtighedsmål (SDG'erne) samtidig med at den digitale omstilling kan sikre arbejdspladser og øgede indtægter for virksomheder og stat.

Landbrug & Fødevarer arbejder derfor særligt for:

 • Tiltrækning og fastholdelse af talenter med digitale kompetencer, herunder integration af digitale kompetencer på alle niveauer af uddannelsessystemet.
 • Styrkelse af IKT forskning på fødevareområdet
 • Smart myndighedsregulering af landbrugsbedrifter
 • At Danmark bygger oven på den styrkeposition som fødevareområdet er og benytter digitaliseringen til at skabe et Internet of Food  kraftcenter

 • Digitalt løft til små- og mellemstore virksomheder, bl.a. gennem SMV:Digital
 • Bedre rammevilkår for landmænd og fødevarevirksomheder i hele landet, herunder bredbåndsdækning også i markerne
 • Fremme af selvkørende maskiner og digitale transport- og logistiksystemer under forsvarlige forhold
 • Øget prioritering af cybersikkerhed for at sikre danske virksomheder
 • At fremme datasamarbejde på tværs af klyngen
 • At afdække relevansen af nye digitale teknologier, som fx blockchain, for hele fødevareklyngen
 • Implementering af præcisionslandbrug

En stadig mere digital verden med eksponentielt voksende mængder data afføder nogle retssikkerhedsmæssige opmærksomhedspunkter. Landbrug & Fødevarer er opmærksom på dette og mener, at de muligheder øget digitalisering bringer, ikke må skabe rammevilkår, der stiller erhvervet ringere end ved gældende vilkår.
Personfølsomme oplysninger bør sikres bedst muligt, før nye værktøjer tages i brug af fx myndighederne. Der bør ligeledes altid være en back-up metode ved tvivlsspørgsmål eksempelvis i forbindelse med et kontrolbesøg på en bedrift.

 

Anders M. Klöcker

Kathrine Blæsbjerg Sørensen