Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Digitalisering er vejen frem (Foto: Ukendt)

Partnerskab om præcisionslandbrug og smart regulering

Et partnerskab mellem Landbrug & Fødevarer og myndighederne skal sikre smartere regulering i landbruget samt en mindre belastning af miljøet.

Brug af data er fremtiden for vores erhverv. Udbredelsen af præcisionslandbrug har allerede været i gang længe. Landbruget er et af de erhverv, hvor vi har allermest data, for vi har aldrig været teknologiforskrækkede.

Landbrug & Fødevarer har indgået en partnerskabsaftale med Miljø- og Fødevareministeriet, som skal gøre det lettere at være landmand.

Med partnerskabet ønsker Landbrug & Fødevarer og Miljø- og Fødevareministeriet at skabe rammer for et fremtidssikret dansk landbrug. Partnerskabet er første skridt i retning af at indfri en fælles vision om, at præcisionsteknologier skal give landmanden mere frihed til at kunne tilrettelægge sin landbrugsdrift ud fra faglige, driftsmæssige beslutninger samtidig med, at der tages det fornødne hensyn til miljø og natur. Kort sagt at give plads til godt landmandskab. I partnerskabet vil vi gennem pilotprojekter afsøge mulighederne for at bruge data fra erhvervet til at skabe en smartere regulering, der kan give landmændene færre omkostninger, enklere administration og bedre retssikkerhed, under hensynstagen til miljø og natur. 

Pilotprojekt med 20 landmænd

Landbrugsstyrelsen introducerede en ny pilotprojektordning i 2018, hvor 20 landmænd er med til at videreudvikle præcisionslandbrug som en dyrkningsform, der på sigt kan give en positiv miljøeffekt og blive et virkemiddel i den målrettede regulering.

Pilotprojektet skal høste erfaringer med at dokumentere anvendelsen af teknologier og administrationen heraf samt indsamle dokumentation for de enkelte teknologier og metoders miljøeffekt.

Hanne Skov Bengaard