Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Digital kontrol skal fremtidssikre Danmarks førertrøje i fødevaresikkerhed

Vi skal værne om den tillid, der er til danske fødevarer. Og det gør vi bedst ved at følge med den digitale udvikling, der giver os mulighed for en mere effektiv og meningsfuld fødevarekontrol, skriver Per Olsen, veterinærpolitisk chef.

Den danske fødevareklynge eksporterede for 166,4 milliarder kroner sidste år. Det er ikke bare ny rekord; det er hele 9 milliarder kroner over den tidligere rekord.

Det viser netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik. Det kan vi godt være stolte af.

Fødevareklyngen har stor økonomisk betydning for den danske økonomi og står for en meget væsentlig del af Danmarks valutaindtjening. Sidste år stod fødevareklyngen faktisk for en fjerdedel af Danmarks vareeksport.


Vi må ikke stå i den situation om nogle år, at andre lande bedre og billigere kan dokumentere et højt niveau af fødevaresikkerhed, fordi de har været hurtigere end os til at omfavne de nye digitale muligheder.

 

 

En af de helt afgørende grunde til fødevareeksportens succes er, at vores kunder i udlandet har tillid til, at virksomhederne og myndighederne i Danmark har styr på fødevaresikkerheden og kvaliteten af de danske fødevarer. Det åbner døre i udlandet for virksomhederne – både de store og de små.

Det står i kontrast til debatten, som den somme tider udfolder sig på de sociale medier herhjemme.

Stor tillid til danske fødevarer
Vi skal værne om den tillid, der er til de danske fødevarer, og det gør vi bedst ved hele tiden at udvikle os. Der sker en rivende udvikling i teknologier og i de digitale muligheder. Den udvikling skal vi bruge til at få en endnu mere effektiv og meningsfuld kontrol.

Vi må ikke stå i den situation om nogle år, at andre lande bedre og billigere kan dokumentere et højt niveau af fødevaresikkerhed, fordi de har været hurtigere end os til at omfavne de nye digitale muligheder.

Når politikerne skal aftale nyt fødevareforlig, vil jeg derfor opfordre dem til at være ambitiøse og gøre den digitale udvikling af kontrollen til et fremtrædende tema.

Målet er først og fremmest en høj fødevaresikkerhed. Samtidig skal vi have en kontrol, der kan bruges aktivt til forbedringer i hele kæden – og gerne med lavere omkostninger.

Det kan for eksempel handle om en aktiv brug af indsamlede data. Og det kan handle om at bruge videoteknologi i kødkontrollen på slagterierne til at registrere og udtage de dyr, hvor der kan vise sig at være noget galt. På den måde kan kontrollørerne fokusere på, hvor der er problemer og bidrage til løsninger.

Nødvendigt at udbygge samarbejde
Det er en opgave, som ikke blot vil kræve samarbejde mellem myndigheder og erhvervet, men også et proaktivt arbejde i Bruxelles for at påvirke EU's regler. Det er nemlig ikke sikkert, at udvikling af teknologierne bliver den største udfordring.

For med nye teknologier er vi i stand til at måle alt med en stadig større præcision. Men at muligheden foreligger, betyder ikke, at vi nødvendigvis også altid skal udnytte den.

Derfor er vi nødt til at se på, hvornår en registrering skal udløse en handling eller sanktion fra myndighedernes side, og hvornår den skal bruges internt i virksomhedens løbende arbejde med at forbedre sine procedurer.

Det er også vigtigt, at virksomhederne kan stole på retssikkerheden, når myndighederne får løbende adgang til en stor mængde produktionsdata, og at der kommer nogle klare rammer for, hvordan den indsamlede data bliver brugt.

Og selv når vi har fået teknologien på plads og etableret de rigtige rammer for den digitale kontrol, nytter det jo ikke noget, hvis lovgivningen insisterer på, at vi fortsat skal gennemføre kontrollen på samme måde som tidligere.

Brug for strategi
Derfor er der brug for, at Miljø- og Fødevareministeriet udarbejder en strategi for, hvordan man kan opnå de ændringer i EU-reglerne, som vil være nødvendige. Det er ike noget, der kommer af sig selv. Det vil kræve en vedholdende indsats fra ministeriets fagfolk og fra forhandlerne.

Jeg tror, at de fleste er enige med mig i, at vi selvfølgelig skal bruge de nye teknologiske muligheder. Men det er en stor opgave. Og den kræver prioritering af ministeriets arbejde på mange fronter, hvis det skal lykkes.

Derfor håber jeg, at politikerne i fødevareforlig 4 vil sætte ambitiøse mål og rammer for ministeriets arbejde med at fremtidssikre kontrollen af fødevarer. Til gavn for virksomhederne, for eksporten og for forbrugerne.

Per Olsen

Seneste nyt fra lf.dk