Foto: Colourbox

Japans ”The third free countries list”

Oversigt over ændringer i Japans ”The third free countries list”. Listen viser de lande, som Japan anser som fri for en række husdyrsygdomme, og dermed kvalificeret til at eksportere til landet. Listen findes på de japanske myndigheders hjemmeside.

Listen kan ses på dette link:

http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/third-free.html

 

Der er 4 lister:

 

Cloven-hoofed animals and meat, etc.

(other than cervid animals, pigs, deer meat and pig meat, etc.)

(Countries, regions or zones approved as free from rinderpest, FMD and BSE eligible to export to Japan)

 

Cervid animals or deer meat, etc.

(Countries, regions or zones approved as free from rinderpest, FMD and CWD eligible to export to Japan)

 

Pigs and pig meat, etc.

(Countries, regions or zones approved as free from rinderpest, FMD, ASF and CSF eligible to export to Japan)

 

Poultry and Poultry meat, etc.

(Countries, regions or zones approved as free from HPAI and LPAI eligible to export to Japan)

 

Landbrug & Fødevarer går jævnligt ind på Japans ”The third free countries list” for at se, om der er kommet ændringer.

 

Ændringerne beskrives kort her nedenfor. Vi bestræber os på at omtale alle ændringer.

 

Vi gør opmærksom på, at det altid er oversigten på de japanske myndigheders hjemmeside, der er gældende.

20232022
20212020
2019

2018
2017Anna Høgberg