Ny lovgivning – kødvirksomheder

Nyhedsbrevet ”Lovgivnings-Nyt”, udkommer ca. 8 gange om året. I nyhedsbrevet formidler L&F viden om ny EU og dansk lovgivning, vejledninger mm. primært rettet mod virksomheder, der producerer kød og kødprodukter.

Lovgivnings-Nyt dækker udvalgte områder af lovgivningen, som skal overholdes ved produktion af kød og kødprodukter. Hovedfokus i nyhedsbrevet ligger på hygiejne, mærkning og sammensætning af kød og kødprodukter og berører f.eks. ikke arbejdsmiljølovgivning, lovgivning rettet mod primær produktion eller lovgivning som omhandler indtransport og aflivning. Det tilstræbes at omtale relevant lovgivning indenfor emneområdet, men nyhedsbrevet giver ikke sikkerhed for, at alt ny lovgivning omtales. Lovgivnings-Nyt indeholder også et afsnit omkring ”Mulige nye lovinitiativer”.

Herudover gøres opmærksom på, at det altid vil være den i Retsinformation eller EUR-Lex gældende udgave af specifik lovgivning som er gyldig uanset, hvad der måtte være anført i f.eks. ældre udgaver af ”Lovgivnings-Nyt”.

2023

2022


2021


2020


2019

20182017


2016

2015


2014

Anna Høgberg