Intelligent frø og teknologi er en af vejene frem

Sejet Planteforædling udvikler nye og forbedrede kornsorter, der er tilpasset nutidens og fremtidens forhold og behov, og som kommer både landbruget, planteavlere og klimaet til gavn.Bliv klogere på planteforædling

Landmænd vægter dyrevelfærd højt

Ny teknologi kan halvere klimaaftryk

Kan overskudshalm, gylle og lidt strøm blive til klimaneutralt flybrændstof og biokul? Ja, det kan lade sig gøre med en teknologi, der ifølge forskere vil kunne reducere udledningen af klimagasser med 50%.


Lær mere om SkyClean-teknologi

Anders Nørgaard. Foto: L&F

Her bliver ko-prutter til strøm til 1.200 husstande

Hos Anders Nørgård lidt udenfor Holstebro har gårdens 800 malkekøer og 700 kvier og kalve siden juli sidste år leveret el lavet af biogas fra kogylle. Biogasanlægget leverer det, der svarer til strømforbruget i ca. 1.200 husstande og er dermed en god forretning for ejerne og for klimaet. 


Læs mere

Med U-Loop® teknologi omdannes metan til protein

Fra metan til protein

Protein produceret med gas som input kan erstatte store mængder importeret protein som i dag anvendes til dyrefoder. Biotekvirksomheden Unibio har udviklet en fermenteringsteknologi, som muliggør industriel produktion af fremtidens foderproteiner ud fra metan.


Læs mere om Unibio

Foto: L&F

Fra jord til bord

Visionen om et klimaneutralt fødevareerhverv skal bæres af hele værdikæden – fra jord til bord. Fødevareproducenter og grovvareselskaber har allerede stort fokus på klimaudfordringen. Mød bl.a. Arla, Danish Crown og DLG og læs mere om, hvordan de arbejder med klima og bæredygtighed.


Mød virksomhederne

Tang skal få køer til at bøvse mindre metan

Tang skal få køer til at bøvse mindre metan

Tang kan blive til foder, som kan reducere køers udledning af drivhusgasser. Det undersøges i det danske forskningsprojekt Climate Feed, som kan give ny viden og nye løsninger til gavn i den grønne omstilling.


Læs mere om Climate Feed

Det skønnes at landbruget i dag ejer ca. halvdelen af vindmøller, der er opstillet på land.

Sådan fremmer landbruget vedvarende energi

Mere end to-tredjedele af Danmarks samlede forbrug af vedvarende energi er bioenergi. Derfor er bioenergi en vigtig brik i den grønne omstilling.


Bliv klogere på bioenergi i landbruget

Sorte soldaterfluelarver bliver til bæredygtigt dyrefoder

Mens efterspørgslen efter bæredygtigt protein er stigende på verdensplan, stilles der samtidig større krav til kvaliteten af det foder, landmænd fodrer deres husdyr med. Uden for landsbyen Flemming ved Horsens producerer Enorm Biofactory bæredygtigt og proteinrigt foder til husdyr lavet på sorte soldaterfluers larver.


Læs mere om Enorm

Landbruget udvikler klimaværktøj

Landbrug & Fødevarers videns- og udviklingshus SEGES og Økologisk Landsforening arbejder sammen om at udvikle et digitalt klima-værktøj, hvor landmanden kan beregne gårdens klimaaftryk. Værktøjet skal også pege på, hvordan landmanden kan handle og dermed sænke udledningen af klima-gasser fra gården.


Læs mere om klimaværktøjet

Foto: Niels Hougaard

Ekspertdatabase

Vejen mod klimaneutralitet og bæredygtighed er udfordrende og fyldt med dilemmaer. Vi arbejder aktivt med forskning, udvikling og implementering af den nyeste viden i alle dele af fødevareproduktionen. Og vi har nogle af de førende eksperter ansat.


Find en ekspert