Intelligent frø skaber stor klimaindsats

Sejet Planteforædling arbejder dagligt med de nyeste teknologier for at skabe klimaeffektiv genetik til markens afgrøder i ind- og udland.

I den jyske muld i Horsens ligger den moderne planteforædlingsvirksomhed Sejet Planteforædling. Virksomheden arbejder for at skabe nye og forbedrede kornsorter, der er tilpasset nutidens og fremtidens krav, og som kommer både landbruget, planteavlere og klimaet til gavn.

”Hos Sejet Planteforædling har vi en stærk målsætning om at udvikle kornsorter, der er tilpasset det lokale klima og den lokale planteavl. Vi har vores eget forædlingsprogram, hvor vi udvikler kornsorter til Danmark, men også store dele af Europa. Vi har nemlig gode markedsandele i de andre europæiske lande”, siger Birger Eriksen, direktør hos Sejet Planteforædling.

Virksomhedens eget forædlingsprogram består af sorter inden for vårbyg, vinterbyg, vinterhvede og vintertriticale, som alle udvikles til også at passe store dele af det europæiske klima. Deres repræsentationsprogram er stort i udlandet, og de har tætte samarbejder med forædlingsfirmaer i en lang række lande, som for eksempel Frankrig, Tyskland, England og Sverige. 

”Når der skal gøres en indsats på klima og markbrug, så spiller det internationale samarbejde og udvikling af lokaltilpasset genetik en vigtig rolle. Det nytter ikke, at vi kun udvikler klimaeffektiv genetik til markens afgrøder i Danmark, da klima er en global dagsorden," siger Birger Eriksen.  

Klima kan løses med teknologi

Birger Eriksen er fascineret af de muligheder, ny teknologi skaber i hans erhverv. Blandt andet Big Data og DNA-data gør det muligt for virksomheden at indsamle viden om korngenetikken, så de kan skabe klimavenlige afgrøder. Frøene kan blive klimavenlige ved eksempelvis at forbedre planternes resistens mod sygdomme, ukrudt, skadedyr og lignede, så der vil være mindre behov for at bruge plantebeskyttelse.

I planteforædlingen arbejder man på at nedbringe CO2-forbruget i landbruget ved at udvikle frø, der kan yde mere med mindre miljøbelastning. Sejet Planteforædling udvikler altså intelligente frø, der kan meget mere end før og som løbende kan være med til at øge produktiviteten i planteavlen - uden at bruge mere landbrugsjord. 
Samlet betyder det en væsentlig reduktion i klimagasser per høstet kilo korn i samtlige europæiske samarbejdslande. 

Læs også: Hvad er planteforædling?

”Planteforædling er grundlaget for, at landmænd kan yde på marken. Vi tror på, at klimaudfordringer kan løses med teknologi. Der sås mange frø i landbruget på internationalt plan. Frøet kan ligeså godt være et intelligent frø med så mange positive egenskaber som muligt. Vi udvikler klimaeffektive kornsorter, som kombinerer de bedste gener og egenskaber, og som er tilpasset de enkelte klimaer rundt omkring i Europa.  

Han uddyber:

”Det er fascinerende, at klimaindsatsen kan begynde, allerede når landmanden kører ud med såmaskinen og sår udsæden. Genetikken skal vi udvikle én gang, og så vil sorterne være med til at sikre en positiv klimaudvikling for fremtiden – nationalt og globalt.”  

Læs mere på www.sejet.dk