Landbruget udvikler digitalt værktøj, så alle danske landmænd kan beregne gårdens klimaaftryk

SEGES Innovation og Økologisk Landsforening arbejder sammen om at udvikle et digitalt klima-værktøj, hvor landmanden kan beregne gårdens klimaaftryk.

Dansk landbrug er i fuld gang med at udvikle et digitalt klimaværktøj, som kan beregne en gårds klimaaftryk, sammenligne det med andre gårde og give gode råd til, hvad den enkelte landmand kan gøre på lige netop sin gård for at sænke aftrykket. 

Klimaværktøjet er et led i landbrugets indsats for at sænke udledningen af klimagasser. 

- Det har meget store perspektiver både for den enkelte landmand og for landbruget som helhed. Når vi har udviklet værktøjet, kan landbruget arbejde meget mere målrettet med at sænke udledningen af klimagasser, siger Hans Roust Thysen, chef for Center for Klima og Bæredygtighed i SEGES Innovation. 

Landbrug & Fødevarer har en ambition om et klimaneutralt landbrug i 2050. 

- Opgaven er stor. Dansk landbrug skal gøre et klimaaftryk, som internationalt allerede er blandt de laveste i verden, endnu lavere. Det kræver en meget målrettet indsats, ikke kun på gårdene, men i høj grad også hos os i forskningen, udviklingen og landbrugsrådgivningen. Det er nemlig os, der sammen skal pege på, hvilke tiltag, der er mulige, og hvilken dokumenteret effekt, de så har. Ud fra det, skal vi vise den enkelte landmand vejen til at gøre klimaaftrykket lavere, siger Hans Roust Thysen.

Klimaværktøjet beregner blandt andet på:

  • Dyrenes foder og fordøjelse
  • Husdyrgødning og handelsgødning
  • Energiproduktion og energiforbrug
  • Landbrugsjord emissioner og kulstofopbygning

Fakta om klimaværktøjet

  • Værktøjet vil kunne beregne, hvor meget hver enkelt gård påvirker klimaet. Derudover kan det sammenligne bedriftens klimaaftryk med andre bedrifters aftryk, og så kan det komme med forslag til, hvad landmanden kan gøre for at gøre klima-aftrykket lavere.

  • Klimaværktøjet vil kunne bruges af alle landmænd, inden for driftsgrenene kvæg, svin, fjerkræ, planteproduktion og visse typer grøntsagsproduktion, uanset om gården er konventionel eller økologisk. Udviklingen af værktøjet er støttet af Miljø- og Fødevareministeriet via Promilleafgiftsfonden for landbrug med 7,6 millioner kroner. Efter et åbent udbud er opgaven lagt i hænderne på Økologisk Landsforening og SEGES Innovation.

 

Læs også: Nyt værktøj skal give landmænd et klimaregnskab for deres gård (fmv.dk)

Læs også: Vores vision - Et klimaneutralt dansk fødevareerhverv i 2050