Et klimaneutralt dansk fødevareerhverv

Det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050. Vi vil – i tæt partnerskab med resten af Danmark og i overensstemmelse med FN’s verdensmål – vise verden, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion.

Rejsen mod klimaneutralitet er begyndt. Vi tager initiativer i stald og mark, vi bygger biogasanlæg, sætter solceller op og rejser vindmøller. Vi arbejder videre med de byggesten, vi kender: hyppig gylleudslusning, fodereffektivitet, avlsfremgang, effektive afgrøder og udtagning af kulstofrige lavbundsjorde. Alt sammen på en bæredygtig måde for landmanden og klimaet. 

Danske løsninger skal inspirere verden

I 2050 vil vi være 10 milliarder mennesker på jorden. 10 milliarder munde, der alle skal mættes. Efterspørgslen efter alle fødevarer vil stige kraftigt. Det danske fødevareerhverv er en del af løsningen. Vi vil levere danske løsninger på globale udfordringer.

Befolkningstilvæksten, fødevareefterspørgslen og klimaforandringerne rejser en enorm udfordring. Produktionen af fødevarer påvirker klimaet, og derfor er der brug for nye, innovative løsninger, hvis vi skal mætte alle munde og samtidig sikre, at vi tager vare på verdens klimaudfordringer.

Det danske fødevareerhverv er klar til at løfte den udfordring. Vi vil gå forrest. Og vi vil skabe de løsninger, som ikke kun kan blive svaret på den danske klimaudledning, men som også kan inspirere og vise vejen for vores kollegaer i resten af verden.

 

Klima og FN’s Verdensmål

Derfor er det vores vision, at Danmarks fødevareerhverv skal være klimaneutralt senest i 2050. Det er en ambitiøs vision. Og i dag kan vi ikke fuldt ud sige, hvordan den skal realiseres. Men afgørende er det, at vi skal tænke større end Danmark. Klima er en global udfordring, og derfor skal udfordringerne findes i overensstemmelse med FN’s Verdensmål om at begrænse sult i verden, gøre noget ved klimaet og sikre en bæredygtig produktion gennem partnerskaber.

Snuptagsløsninger som at begrænse den danske fødevareproduktion ser måske gode ud i det nationale klimaregnskab, men det løser ikke verdens klimaudfordringer – tværtimod. Løsningen er derimod at finde veje til at producere mere med mindre. At udvikle nye metoder, der efterlader et lavere klimaaftryk, når der produceres fødevarer.

Klimaeffektiv fødevareproduktion

Heldigvis har vi i Danmark alle forudsætninger for at bære faklen og vise vejen til produktionen af klimaneutrale fødevarer. Vi har allerede en af verdens mest klimaeffektive fødevareproduktioner. Godt landmandskab, innovative virksomheder og en stærk forskningsindsats er og har været forudsætningen for, at dansk fødevareproduktion i dag er blandt verdens mest klimaeffektive. Eksemplerne er mange. Gylle, der bliver til energi. Restprodukter fra planteproduktionen, der kan blive til protein. Køer, der spiser mindre foder, men giver mere mælk. Alt det er vi godt i gang med.

Løser klimaudfordringen med hele Danmark

Men verdens klimaudfordringer bliver ikke løst af gårsdagens løsninger. Vi arbejder hele tiden på at udvikle os, sætte nye mål og finde nye metoder. Vi vil være en del af løsningen på de udfordringer, vores erhverv og vores samfund står over for. Med vores klimavision inviterer fødevareerhvervet hele Danmark til at finde morgendagens løsninger, så vi sammen kan realisere visionen om en klimaneutral fødevareproduktion i 2050.

Forretningspotentialet i klimaneutrale fødevarer

For skal visionen realiseres, så kræver det, at vi arbejder sammen. Universiteterne med deres viden. Staten med dens ressourcer. Landmændene med omstillingsevne og praktisk know-how. Virksomhederne med ambitioner og udvikling, der f.eks. skal optimere transport og emballage, sikre at hele råvaren udnyttes og skabe de klimavenlige varer, forbrugeren efterspørger. Og alle andre, som har lysten, viljen og viden til at sikre, at der kan produceres klimavenlige fødevarer. Det bliver ikke nemt. Det kræver løsninger, som vi end ikke kan forestille os i dag. Og det kræver forbrugere, som også bidrager til løsningerne, f.eks. ved at betale lidt mere for de nye klimavenlige varer, vi skal udvikle.

Til gengæld kan vi sammen skabe et afgørende bidrag til en af vor tids største udfordringer og samtidig sikre, at det er danske produkter og løsninger, der efterspørges. Danmark er et lille land, men vi er en fødevarenation med stolte traditioner og store visioner. Sammen med hele Danmark vil vi vise verden, at der er en vej til en klimaneutral fødevareproduktion.