Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Et klimaneutralt landbrug header

Vedvarende energi

Biogasanlæg omsætter husdyrgødning og organiske restprodukter til energi og miljøvenlig gødning og nedbringer metan- og lattergastabet.

Klimatiltag i grisestalden

Indsatser, der ændrer på gødningshåndteringen, kan nedbringe udledningen fra grisestalde. Alene hyppig udslusning fra slagtesvinestalde kan nedbringe udledningen fra staldene med ca. 173.000 tons CO2 ækvivalenter.

Klimatiltag i kostalden

Ved at tilsætte fedt i foderet til koen dannes der mindre metan i koens mave. Dermed vil koen udlede mindre metan, når den bøvser og prutter i kostalden og på marken.

Klimatiltag på marken

Det er i planteproduktionen, at vi med udgangspunkt i kendte virkemidler kender det største reduktionspotentiale.

Vores vision

Fra vision til virkelighed

SEGES udvikler fremtiden

Bæredygtig udvikling