Et klimaneutralt landbrug header

Vedvarende energi

Biogasanlæg omsætter husdyrgødning og organiske restprodukter til energi og miljøvenlig gødning og nedbringer metan- og lattergastabet.

Klimatiltag i grisestalden

Indsatser, der ændrer på gødningshåndteringen, kan nedbringe udledningen fra grisestalde. Alene hyppig udslusning fra slagtesvinestalde kan nedbringe udledningen fra staldene med ca. 173.000 tons CO2 ækvivalenter.

Klimatiltag i kostalden

Ved at tilsætte fedt i foderet til koen dannes der mindre metan i koens mave. Dermed vil koen udlede mindre metan, når den bøvser og prutter i kostalden og på marken.

Klimatiltag på marken

Det er i planteproduktionen, at vi med udgangspunkt i kendte virkemidler kender det største reduktionspotentiale.

Vores vision

Fra vision til virkelighed

Bæredygtig udvikling