Forskning baner vejen

Bæredygtig mad, der samtidig er sund, sikker og velsmagende til en voksende verdensbefolkning – det er den store udfordring, som fødevaresektoren står overfor. Vi skal producere mere mad, og det skal i stigende grad produceres CO2-neutralt. Skal vi lykkes med det, er vi nødt til at tænke i nye baner. Her er dansk fødevareforskning og -innovation en afgørende del af løsningen.

Fødevareerhvervets bud, på de forsknings- og innovationsbehov der skal til for at opnå klimaneutralitet, udmønter sig i De Syv innovationsfremmere: 1) Bæredygtig råvareproduktion via cirkulær økonomi: hvor vi fokuserer på fødevaresystemer, værdikæder og samarbejde mellem sektorer. 2) Agil og intelligent produktion: med et fokus på at omlægge produktionen efter efterspørgslen med mindst muligt forbrug af ressourcer som energi, vand og rengøringskemikalier. 3) Fødevarer der bidrager til sundhed og velvære: med fokus på en klimaoptimeret kost, der balancerer ernæring og sundhed med økonomiske, samfundsmæssige og miljømæssige aspekter. 4) Fødevaredesign fra molekylær interaktion til fantastisk spisekvalitet: hvor vi sikrer gode spiseopleverser for forbrugerne, og fører vores produkter i en klimaneutral retning. 5) Fødevareanalyser til dokumentation af sikre fødevarer: som kræver, at vi udvikler matematiske modeller og nye metoder til forudsigelse og optimering af fødevaresikkerhed. 6) Forbundet og konkurrencedygtig via intelligent brug af data: som er en forudsætning for alle indsatsområderne i strategien. 7) Omics-teknologier: som kommer til at udgøre en tværgående værktøjskasse, der kan bruges inden for alle indsatsområder i strategien. 

Læs pjecen "Ny viden skaber verdens mest klimaoptimerede fødevarer" der både uddyber de syv innovationsfremmere, og giver fødevareerhvervets bud på de forsknings- og innovationsbehov, vi skal have opfyldt for at lykkes med klimaneutralitet. (Folderen er et supplement til forskningsstrategien ”Fødevareinnovation i verdensklasse frem mod 2030”, som fødevarebranchen udgav i 2017).