Klima Taskforce

Vi har i Landbrug & Fødevarer nedsat en task force, som har arbejdet med, hvordan man kan udfolde det store potentiale hos danske virksomheder for udvikling og levering af klima og miljøvenlige løsninger til fødevare- og landbrugsproduktion på verdensplan. Vi har samlet fakta og konkrete eksempler på, hvor danske virksomheder kan gøre en forskel. Vi har givet en række konkrete forslag til, hvordan vi kan styrke udviklingen yderligere. Det vil gavne klimaet. Og det vil betyde udvikling af flere arbejdspladser i hele Danmark.

 

Task Forcens' 15 anbefalinger

Det er afgørende for succesen, at der fortsat er en stærk fødevareklynge med en stor landbrugsproduktion i Danmark, som man kan bruge som platform for at udvikle en endnu mere klimaeffektiv og miljøvenlig produktion samt at der fortsat er et godt samarbejde med samfundet. For at sikre denne succes til stor fordel for det globale klima og for vækst og beskæftigelse herhjemme anbefaler Den Globale Klima Task Force 15 konkrete tiltag:

Tryk på billedet for at downloade den samlede publikation.

På resten af denne side kan du læse artikler om de danske virksomheder i Fødevareklyngen, der arbejder med at sænke deres klimaaftryk igennem deres teknologiske løsninger. 

 

En af landbrugets største udfordringer på klimafronten, er at holde dyr. Dyr, foder og stalde udleder klimagasser, og med en stadigt voksende befolkning, vil denne udledning kun blive større. Heldigvis arbejder landmændene og industrien hårdt for at reducere deres udledninger, og gøre deres produktioner så CO2 neutrale som muligt. Denne udvikling dykker den Globale Klima Taskforce ned i, på denne side.
Det danske fødevareerhverv skaber fremtidens klimaeffektive planter. Fremtidens planteproduktion behøver mere effektive og robuste afgrøder med et mindre klima- og miljøaftryk, der samtidig kan øge kulstofbindingen. Det kræver, at man hele tiden skaber nye og bedre sorter gennem planteforædling, så man kontinuerligt bliver endnu mere effektiv.
Data og rådgivning er nøglen til den grønne omstilling. Den danske fødevareklynge har en unik position inden for opsamling og udnyttelse af data til gavn for en klimaeffektiv global fødevareproduktion. Men teknologiske løsninger i landbruget er ikke kun maskiner, og data, det er lige så vel udvikling i ingredienssektoren hvor enzymer, proteiner og stivelsesformer udvikles, der giver fødevareproduktionen et mindre klimaaftryk — og mindsker madspild fra bedrift til forbruger.