Vil finde de kvæg-gener, der giver mindre metan

Danske eksperter og forskere arbejder på at finde de gener, der giver den mest ressourceeffektive og dermed mest bæredygtige slagtekalv. En kalv der har en lavere metan-udledning og udnytter foderet mere effektivt.

Kortlægningen af de kvæg-gener, der giver mindst metanudledning, foregår under overskriften FutureBeefCross. Det bygger blandt andet på praktiske målinger på kalve i fire stalde rundt om i Danmark og efterfølgende målinger på slagteriet. Der laves også en genomisk kortlægning af alle kalvene som afprøves. Målet er, at de landmænd, der bruger kødkvægtyre, kan vælge sæd fra de tyre, der fører til det mindste klimaaftryk.

Metanen er problemet, ikke køerne

Opgaven er omfattende, og arbejdet er beregnet til at tage fire år. Det ledes af landbrugets videns- og innovationshus SEGES og sker i tæt samarbejde med Danish Crown, kvægavlsforeningen Viking, Aarhus Universitet, Allflex, Frontmatec og fire danske slagtekalveproducenter.

- Dansk landbrug har et af verdens laveste klima-aftryk, men vi er fokuserede på at finde nye løsninger, der gør det endnu lavere, siger Trine Barrett, chef for HusdyrInnovation i SEGES.

- Når vi undersøger, om der findes gener, der er med til at give et lavere metan-udslip fra slagtekalve, så er det fordi vi går efter bolden – og det er jo metanen, der er problemet, ikke køerne. Kan vi i dansk landbrug finde de gener, der giver det mindste klimaaftryk, så er det fantastisk, siger Trine Barrett.

Måler metan på 12.000 kalve

Der måles og registreres på ikke mindre end 12.000 krydsningskalve (det vil sige kalve, som har en malkeko som mor og en kødkvægstyr som far) i fire danske slagtekalvebesætninger. Folkene bag projektet registrerer blandt andet kalvenes foder-optagelse.

- At kalven har en høj foderudnyttelse er ensbetydende med, at den bruger ressourcerne optimalt, og derfor er det den bæredygtige vej at gå. Målet er at lave en slagtekalv, som på en gang er mere ressourceeffektiv, smager godt og producerer mindre metan, siger projektleder for FutureBeefCross, Anders Fogh, HusdyrInnovation i SEGES.

Et ekstra parameter for dansk kalvekød

Folkene bag projektet forventer, at de første avlstyre kan udvælges på basis af det nye genomiske værktøj i slutningen af 2022 og de første slagtekalve efter de udvalgte tyre vil blive slagtet i 2024.

Håbet er, at arbejdet også kan blive et konkurrenceparameter for dansk kalvekød, som nogle gange er oppe mod kød importeret fra lande så langt væk som Sydamerika og USA.

 

Fakta om projektet

  • Deltagerne i projektet er SEGES, Danish Crown, AU Food, AU Molekylærbiologi og Genetik, Viking Danmark og Viking Genetics samt Allflex Danmark.
  • Projektet er støttet af Landbrugsstyrelsen gennem erhvervsstøtteordningen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

 

Læs også: Sådan bliver koprutter til biogas

Læs også: Tang skal få køer til at bøvse mindre metan