Billede: SKOV

Klimaet i stalden bidrager til klimaet udenfor. Læs her hvordan

Bedre teknologisystemer er en af klimaløsningerne i den animalske produktion. Virksomheden SKOV bidrager til effektiv og bæredygtig global fødevareproduktion ved at levere Farm-Management, klimasystemer og digitale værdikædetjenester til dyreproduktion.

SKOV er en er en global virksomhed med en dybdegående viden om klimastyring, Farm-Management og digitale værdikædetjenester. De rådgiver kunder om fordelene ved systemerne, og hvordan de bruges til at forbedre deres dyreproduktion, og samtidig er til gavn for den grønne dagsorden.

For eksempel gør tilpassede ventilationssystemer det muligt for landmænd at drage fordel af lokale klimatiske forhold og produktionsforhold og dermed opnå de bedst mulige produktionsresultater. Dyrene i en produktion, og effektiviteten af den produktion, er afhængig af disse, og man kan f.eks. optimere foderforbruget hos dyrene, ved at sikre de bedste klimatiske forhold i stalden. Det alene er med til at CO2 effektiviserer en produktion.

Automatisering og optimal udnyttelse af de begrænsede ressourcer, som foder, vand og kvalificeret arbejdskraft, er væsentlig for at vi også fremover kan opretholde en bæredygtig animalsk produktion. Hos SKOV har vi fuld fokus på løsninger og services, der hjælper producenterne med at optimere produktionen, så ressourceforbruget minimeres”. Sådan siger Leo Østergaard, Adm. Direktør i SKOV A/S, om virksomhedens bidrag til en mere bæredygtig produktion.

Foder udgør den største omkostning i forbindelse med animalsk produktion. En effektiv styring og systematisk overvågning af tilvækst, foder og vand er afgørende for at sikre en komplet oversigt over produktiviteten. SKOV har fokus på anvendelse af realtidsdata, da en automatisk overvågning af de vigtigste produktionsparametre er nødvendig for at optimere produktionen og opdage problemer, før de giver anledning til tab.

Løsninger der batter, fordi de bruges globalt

Virksomheden har repræsentationskontorer i 20 lande verden over, og her har de salgsafdelinger, distributører og serviceeksperter på alle vigtige markeder med animalsk produktion. 90% af deres løsninger eksporteres til udlandet, og de har datterselskaber i Thailand, Rusland, USA og Kina. Deres klima- og energieffektive løsninger har derfor en mærkbar indflydelse i nedbringelsen af drivhusgasser, fordi den bruges på rigtig store produktioner rundt om i verden, og ikke blot i Danmark.

Befolkningstilvæksten og den højere levestandard betyder en større efterspørgsel globalt efter animalske produkter i de kommende år. Det er i den forbindelse vigtigt, at vi udvikler og tilbyder løsninger, der reducerer miljøbelastningen af den voksende produktion”. Leo Østergaard, Adm. Direktør SKOV A/S.

SKOV management systemer giver kunderne et komplet overblik over produktionen på hus, gård- og forretningsniveau. Producenter, der ejer flere bedrifter, kan få adgang til data for at få et komplet overblik over deres bedrifter. Styringssystemet gør det muligt at udveksle strategier mellem de enkelte bedrifter såvel som med konsulenter og andre partnere. Dette gør produktionen smartere, mere effektiv og mindre energikrævende.

 Læs mere om SKOV på deres hjemmeside