Hvor meget æder koen?

Metanudledning fra køer er en af de mest omdiskuterede klimasyndere i klimadebatten. VikingGenetics er en nordisk virksomhed, der arbejder lige præcis med nedrivningen af denne, igennem genetik, der optimerer køernes foderudnyttelse, så de spiser mindre, men producerer den samme mængde mælk.Video: VikingGenetics

 

Forskning og udvikling indenfor avl, genetik og fodereffektivitet til gavn for mælke- og kødproducenter er en hjørnesten i VikingGenetics arbejde. VikingGenetics er pionerer indenfor avl af sunde køer med en høj mælkeydelse, og det er deres tre patenter på intelligente målesystemer for foderforbrug bevis på. Metoden virker sådan, at der måles på den enkelte ko’s foderindtag ved hjælp af 3D kameraer og kunstig intelligens. Dette system er installeret i kommercielle kvægbesætninger og bruges som et vigtigt redskab i forskningen for at sikre klimavenlige og effektive køer.

Ifølge professor Guilherme Rosa fra University of Wisconsin, USA, som også er partner i projektet, er det netop denne type forskning, der gør det muligt at lave reelle og effektive løsninger indenfor området: ”Forskningsmæssigt åbner denne type data op for helt nye muligheder og gør det muligt at studere kompleksiteten i forbindelse med fodereffektivitet og klimapåvirkning på en helt ny måde”.

Genetisk selektion hjælper ikke bare på foderudnyttelsen hos køerne, men kan også bruges til at avle køer, der udleder mindre metan. Det er nemlig påvist, at der findes en sammenhæng mellem koens DNA og dens udledning af gassen.

Potentialet er stort, hvor køerne er mange 

VikingGenetics ser et stort potentiale i brug af genetik i udviklingslande, f.eks. i Indien, hvor de mener man vil kunne reducere metanproduktionen med 33 pct. pr. liter mælk, fra de indiske malkekøer. Dette samarbejder de med Aarhus Universitet om at udarbejde dokumentation for, med fokus på den genetiske virkning i form af ydelse, sundhed og metanudledning.

Forskellen mellem de mest og mindst effektive køer, er et helt ton tørstofindtag pr. 305 dages ydelse. Dette giver enorme muligheder for at spare foder og reducere drivhusgasemissioner – emissioner som stort set stiger i takt med det forbrugte foder. Det har et stort potentiale, hvis det rulles ud på globalt plan.” Sådan siger David Ravnkilde, salgs- og marketingdirektør i VikingGenetics om potentialet.

Læs mere på vikingdanmark.dk