Agrifarm skaber bæredygtige stalde til køer og grise

Agrifarm arbejder for at skabe bedre vilkår for både mennesker, dyr og for klimaet. Det gør de blandt andet ved hjælp af deres energibesparende og mindre miljøbelastende stalde, som reducerer andelen af ammoniak og lugt – både inde i stalden og udenfor stalden.

Agrifarm laver staldkoncepter til landbruget, som sparer landmanden og klimaet for op mod 60 procent af energien modsat en almindelig ventileret stald. Staldene er hybrid-ventilerede, hvilket betyder, at 80 til 90 procent af ventilationskapaciteten er naturlig, mens den resterende del er mekanisk. Ved hjælp af ventilationen mindskes koncentrationen af ammoniak og lugt inde i staldene.

Bo Rosborg, der er Sales Manager ved Agrifarm, forklarer:

”Ventilation i stalden foregår ved, at man via et udsug i gulvet i stalden kan holde en ret stor andel af ammoniak og lugt nede inde i stalden, så miljøet inde i stalden næsten bliver lige så godt, som det der er uden for stalden. Det giver et godt klima for dyrene og medarbejderne.”

Bo Rosborg fortæller, at man gjorde sig tanker om, hvordan man kunne rense den opsamlede luft fra staldende, inden den ryger ud til de omkringliggende omgivelser. Derfor har Agrifarm udviklet en luftrenser, Agri Airclean, som renser den indsamlede luft for ammoniak og lugt.

”Vi udviklede en ren kemisk renser, som har en godkendt effekt på 91 procent på ammoniak. Vi ligger dog oftest på en 96 til 98 procent. Derudover renser vi 83 procent lugt væk fra den luft, som går igennem renseren. Så vores samlede løsning på vores ventilationsprincip udgør en stor reduktion af ammoniak og lugt til omgivelserne”, siger Bo Rosborg.

Agrifarm har også udviklet et automatisk gylleudslusningssystem, AgriManure, som automatisk lukker gylle ud gennem et traditionelt rørudslusningssystem i stalden en gang om ugen. Den hyppige udslusning har den fordel, at den udslusede gylle indeholder op til 80 procent mere metan end gylle, som sluses ud på traditionel vis, hvilket er favorabelt til brug i et biogasanlæg. Den automatiske udslusning har også store fordele for arbejdsmiljøet, da medarbejderne slipper for en fysisk hård arbejdsopgave.

Løsninger til fordel for klimaet og medarbejderne

Udover at Agrifarms staldkoncepter sparer landmanden og klimaet for en stor del energi, så har den ammoniak, som bliver opsamlet i stalden også store klimamæssige fordele:

”Renseren reducerer en stor del af den ammoniak, som ellers udledes fra sådan en stald. Dertil kommer, at den ammoniak man opsamler, bliver til ammonium, altså væske form i stedet for gasform, og det bliver brugt ude på marken til afgrøderne. Så landmanden skal købe mindre handelsgødning ind. Så den vej rundt er der en Co2 reduktion, fordi handelsgødning jo også har et Co2 aftryk atmosfæren”, fortæller Bo Rosborg.

Agrifarms løsninger er ikke kun til fordel for klimaet, men også for landmanden.

”Landmanden kan med vores løsning udnytte, den lokation han/hun har og få flere produktionsrettigheder samtidig med at miljøet tilgodeses. Med vores løsning har man et rigtigt godt miljø både for dyrene, for medarbejderne mennesker og for de omkringliggende omgivelser”, siger Bo Rosborg.