Med U-Loop® teknologi omdannes metan til protein (Foto: Unibio)

Fra metan til protein

Protein produceret med gas som input kan erstatte store mængder importeret protein som i dag anvendes til dyrefoder. Biotekvirksomheden Unibio har udviklet en fermenteringsteknologi, som muliggør industriel produktion af fremtidens foderproteiner ud fra metan.

Virksomheden Unibio har udviklet et patent omkring ovennævnte teknologi - en såkaldt U-Loop®-reaktor – hvor metan fra naturgas eller biogas omdannes til højkoncentreret protein gennem bakteriel fermentering. Det bakterielle protein kan efter bearbejdning blandes i foder til svin, fisk og fjerkræ og erstatte fiskemel og koncentreret soja som proteinkilder i foderet. 

Uniprotein piller og pulver, der kan anvendes til dyrefoder Uniprotein piller og pulver (Foto: Unibio).

Unibio bruger bakterier som typisk lever naturligt i ferskvandssøer – som lever af metangas – til at lave protein gennem den særlig udviklede fermenteringsproces. Det er verdens første kommercielle anlæg af sin art og rummer store muligheder, fordi den kan give en stor CO2-besparelse i forhold til traditionel produktion.

Unibio driver både et pilot- og et semiindustrielt demonstrationsanlæg i Kalundborg Her demonstreres hele processen fra, hvordan drivhusgassen metan konverteres til protein i U-Loop® reaktoren - til downstream-processen, hvor biomassen efterbehandles og ender som proteinpulver, som kan bruges i dyrefoder. 

Unibio beskæftiger 43 medarbejdere og ledes fra hovedkontoret i Roskilde, og er ejet af den stiftende Busch-Larsen familie og en gruppe private investorer samt Mitsubishi Corporation.

Fra problem til ressource

Proteinet fra Unibios produktion er klart bæredygtigt, for udover en reduktion i CO2-udledningen i forhold til afbrænding af metan, så kan teknologien skaleres yderligere op. Dermed kan Unibios teknologi resultere i både reduktion af overfiskeriet i verdenshavene, gode klimaeffekter og det vil mærkbart reducere behovet for at importere soja til husdyrfoder.

Det første kommercielle fuldskala-anlæg, bygget af licenstageren Protelux, er under idriftsættelse i Rusland. Udover anlæggene i Kalundborg og Rusland er kommercielle projekter under udarbejdelse flere steder i verden, bl.a. Nordamerika, Mellemøsten og Fjernøsten. Der er altså tale om en teknologi, der findes og er valideret i Danmark, og som kan blive en ”gamechanger” for klimaet, landbruget og samtidig et nyt eksporteventyr for Danmark. 

Læs mere på www.unibio.dk