Dansk teknologi sikrer 88% af verdens mælkeproduktion mindre spild

FOSS leverer analytiske løsninger til landbrugs- og fødevaresektoren ved målrettet at forbedre fødevarekvaliteten og optimere produktionen – fra råvare og frem til det færdige produkt.

I Hillerød nord for København, et stenkast fra Store Dyrehave, ligger FOSS som er leverandør af nogle af landbrugets mest højteknologiske løsninger. FOSS’ analytiske løsninger leverer data som kan gør det muligt at mindske spild og få større udbytte af landbruget. De hjælper med klimadagsordenen, fordi de forstår hvordan man bedst gør brug af naturens ressourcer og dens potentiale – og hvordan det potentiale kan udnyttes til at skabe en mere bæredygtig landbrugsproduktion. Konkret hjælper Foss fødevare og agro selskaber med at reducere mængden af restprodukter i deres produktioner.

FOSS tilbyder løsninger, der sikrer en øget produktion ud fra et begrænset, og i mange tilfælde svingende, udbud af råvarer. De er dedikeret til foderproduktion, mælk, vin og øl, og tager i dag udgangspunkt i mælkeproduktion, som er der hvor det hele startede. FOSS betjener omkring 4.400 mejerikunder i verden, der repræsenterer omkring 88 % af verdens samlede mælkeproduktion. Hvis mælkelaboratorier medregnes, er det omkring 95 % af verdens mælkeproduktion, der analyseres af et FOSS instrument, hver dag.

Analyse der reducerer klimagasser

FOSS bidrager med reduktion af klimagasser på flere måder. F.eks. øger de produktionseffektiviteten, hvilket begrænser produktionsvarieteten. Det betyder, at når der produceres smør, kan de reducere det smørfedt der går tabt i produktionen og sikre, at det bliver til mere smør.

På verdensplan fremstilles der årligt adskillige megaton mejeriprodukter. På en række af dem, bruges FOSS’ løsninger i 5% af produktionerne, som nedsætter deres klimaaftryk med op til 4,5%. Det svarer til 87.000 ton CO2e årligt. Potentialet for at reducerer CO2 udledningen i produktionen af netop disse mejeriprodukter er derfor kæmpestor, da en implementering af FOSS’ produktionsoptimeringsløsninger på hele verdens produktion har et endnu større reduktionspotentiale på 1,75 mio. ton CO2e.

Mindre madspild

FOSS’ analytiske værktøjer sikrer ligeledes, at færre fødevarer kasseres. Det sker ved brug af bakterieanalyse, som anvendes allerede tidligt i forsyningskæden. F.eks. langt ude på landet, i den meget decentrale mælkeproduktion der foregår i Indien. På den måde sikres flere og sundere råvarer, som derfor øger mængden af de fødevarer, der produceres efterfølgende.

FOSS bidrager altså til at lave mere med mindre, og sikre at det mere, ikke går til spilde.

Læs mere på foss.dk