Klimaneutrale fødevarevirksomheder header

Arla

Mejeriselskabet Arla har sat kursen mod klimaneutralitet for hele koncernen i 2050. Derfor har Arla lanceret en strategi, hvor virksomheden kommer til at arbejde målrettet på tre områder.

Danish Crown

Slagterikoncernen Danish Crown vil halvere klimaaftrykket på produktion af grisekød inden 2030, og i 2050 er det visionen, at hele værdikæden er klimaneutral med udgangspunkt i 2005.

DLG

Som et af Europas største grovvareselskaber spiller DLG en vigtig rolle som både indkøber og leverandør af råvarer, afgrøder, foder og øvrige input i første led i produktionen af fødevarer.

Vores vision

Fra vision til virkelighed

Bæredygtig udvikling