Arla’s klimaaftryk per kilo produceret mælk er mere end halv så stort som det, FN vurderer er gennemsnittet for en liter produceret mælk i resten af verden.

Arla vil være klimaneutrale i 2050

Mejeriselskabet Arla har sat kursen mod klimaneutralitet for hele koncernen i 2050. Derfor har Arla lanceret en strategi, hvor virksomheden kommer til at arbejde målrettet på tre områder.

Selv om Arla’s klimaaftryk per kilo produceret mælk er mere end halv så stort som det, FN vurderer er gennemsnittet for en liter produceret mælk i resten af verden, sætter Arla nu ind på tre områder for at nå helt i mål.

  1. For det første vil Arla understøtte sine andelshavere, der leverer mælken til mejeriets produkter, til klimaoptimering på deres gårde. Bedre fodersammensætning, som begrænser udvikling af klimagas i køernes maver, oplagring af CO2 i jorden og flere andre tiltag skal bringe andelshaverne i den rigtige retning.
  2. For det andet sætter Arla fokus på at mindske klimaaftrykket fra produktion og logistik.
  3. For det tredje sætter Arla fokus på at mindske klimaaftrykket fra forbrug og emballage, hvor nye metoder og teknologi skal bringe koncernen i retning af den ambitiøse målsætning.


Læs mere om, hvordan Arla arbejder for at skabe klimaneutrale mejeriprodukter.

Bestyrelsesformand Jan Toft Nørgaard om Arlas vision om klimaneutrale mejeriprodukter

Hvordan arbejder I med klima og bæredygtighed hos jer?

Vi tror på, at mejeriprodukter har en plads på fremtidens køkkenbord. Vi arbejder dagligt på samtlige niveauer med klima og bæredygtighed for at minimere vores påvirkning og har i dag et af de laveste CO2-aftryk per kilo mælk i verden. Men Arla vil gøre det endnu bedre, og derfor har vi lanceret vores ambitiøse miljø- og klimastrategi frem mod 2050. I vores strategi arbejder vi målrettet på at reducere vores CO2-udledning med 30 pct. over det næste årti og have netto nul klimaaftryk i 2050.

I hvor høj grad efterspørger jeres kunder i henholdsvis ind- og udland bæredygtige og klimavenlige fødevarer og produkter?

Både forbrugere, kunder og andelshavere efterspørger, at Arlas produkter efterlader et mindre klimaaftryk, end produkterne tidligere har gjort. Vi ved, at landbrugsproduktionen står for en markant CO2-udledning, og derfor har vi i en årrække arbejdet med at klimaoptimere alle led fra stald til køkkenbord.

Vi andelshavere arbejder på vores bedrifter med den frivillige ordning ’Klimatjek’, hvor vi får forslag til, hvordan vi kan mindske bedriftens klimapåvirkning. Vi er ikke i mål, men vi arbejder hver eneste dag på at gøre vores til at videregive en bedre klode til de næste generationer og samtidig sikre mejeriprodukter med høj ernæring og kvalitet til verdens voksende befolkning.

Hvad er forretningspotentialet i bæredygtig fødevareproduktion?

I Arla ser vi et rigtig stort forretningspotentiale. I mange år har vi haft særligt fokus på at kunne tilbyde forbrugerne sund og næringsrig kost. I takt med at forbrugerne efterspørger mere klimavenlige produkter, har vi taget udfordringen op og undersøgt, hvordan vi kan klimaoptimere vores fødevareproduktion helt fra gård til forbruger uden at gå på kompromis med ernæringskriterier og kvalitet.

Læs mere om Arlas arbejde for en bæredygtig fremtid.

 


Bestyrelsesformand Jan Toft Nørgaard