Danish Crown vil være verdens førende producent af bæredygtigt kød

Slagterikoncernen Danish Crown vil halvere klimaaftrykket på produktion af grisekød inden 2030, og i 2050 er det visionen, at hele værdikæden er klimaneutral med udgangspunkt i 2005.

Klimaaftrykket ved produktion af grisekød skal halveres inden 2030, og i 2050 er det visionen, at hele værdikæden er klimaneutral med udgangspunkt i 2005. Et af initiativerne til at nå målet er en  certificeringsordning for griseproducenterne, kaldet Klimavejen. Den indeholder en certificering af landmændene og et fælles bæredygtighedsprogram, der skal lede vejen til det bæredygtige kød frem mod 2030.

  • Derudover vil Danish Crown sætte gang i en række tiltag, der skal reducere udledningen af klimagasser. Det gælder bl.a. et arbejde med en bedre fodersammensætning til grisene.
  • I koncernen vil Danish Crown ligeledes reducere CO2-udledningen på slagterier og forædling.


Læs mere om, hvordan Danish Crown vil skabe en klimaneutral kødproduktion i fremtiden.

 

CEO ved Danish Crown, Jais Valeur

Hvordan arbejder I med klima og bæredygtighed hos jer?

Bæredygtighed er kommet øverst på vores strategiske agenda, fordi vi vil sikre at forbrugerne også i fremtiden kan nyde kød med god samvittighed. Det er en position, vi vil vinde i markedet, og vi har et rigtig godt udgangspunkt. Målt i forhold til 2005 er det Danish Crowns mål at halvere hele værdikædens klimaaftryk inden 2030, mens visionen er at være netto klimaneutral i 2050. Når det gælder gårdenes klimabelastning, er vi allerede godt på vej.

I hvor høj grad efterspørger jeres kunder i henholdsvis ind- og udland bæredygtige og klimavenlige fødevarer og produkter?

Bæredygtighed betyder mere og mere for kunderne. Hos mange af Danish Crowns store kunder arbejdes der systematisk med bæredygtighed i hele værdikæden, og den tendens er vi sikre på vil fortsætte. Vi mærker en stigende bekymring for kødets påvirkning af klimaet, men omvendt er der stor interesse for bæredygtige løsninger.

Hvad er forretningspotentialet i bæredygtig fødevareproduktion?

Vi arbejder med, at den bæredygtige danske gris skal blive et nyt startskud for os og for dansk landbrug. Der er uden tvivl et potentiale hos flere af de store detailkæder og ikke mindst i foodservice, men vi skal arbejde hårdere for at få vores industrikunder med på rejsen.


CEO ved Danish Crown, Jais Valeur