DLG spiller en vigtig rolle som både indkøber og leverandør af råvarer.

DLG

Som et af Europas største grovvareselskaber spiller DLG en vigtig rolle som både indkøber og leverandør af råvarer, afgrøder, foder og øvrige input i første led i produktionen af fødevarer.

DLG-koncernen arbejder målrettet med en klimaindsats og kigger løbende på, hvordan klimatrykket fra deres produktion og logistik kan blive nedbragt. Koncernen investerer blandt andet i nye og mere effektive produktionsanlæg og udskifter løbende sin vognpark, så den bliver mere brændstofeffektiv. Senest har DLG meldt sig ind i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja for at sikre importen af ansvarligt produceret og afskovningsfri soja. 

Læs mere om DLGs klimaindsats her.

Vicekoncerndirektør Jesper Pagh om DLGs klimaindsats

Hvordan arbejder I med klima og bæredygtighed hos jer?

I DLG arbejder vi målrettet med at skabe bæredygtige løsninger, som landmændene kan få gavn af i deres arbejde med bæredygtighed. Vi arbejder med at mindske klima- og miljøpåvirkningen af vores egen produktion og logistik ved bl.a. løbende at optimere vores fabrikkers energiforbrug.

Derudover sikrer vi en løbende udskiftning af vores vognpark for at mindske transportens klimaaftryk og gøre den mere brændstofeffektiv. Vi arbejder yderligere på at blive endnu bedre til at opsamle og dele bæredygtighedsdata, så vores kunder og interessenter kan bruge det i deres klimaregnskaber. 

Sidst arbejder vi i DLG også på at udvikle proteinafgrøder i en dansk kontekst, så vi mindsker afhængigheden af importerede proteinafgrøder som soja. DLG er en del af BioRefine Denmark A/S, hvor målet er, at der fra 2021 skal produceres lokalt dansk græsprotein med en stærk miljø- og klimaprofil. DLG er ligeledes en del af Dansk Alliance for Ansvarlig Soja, hvor vi arbejder for at sojaen, der bliver brugt til foder i Danmark, er ansvarligt produceret uden at bidrage til afskovning. 

I hvor høj grad efterspørger jeres kunder i henholdsvis ind- og udland bæredygtige og klimavenlige fødevarer og produkter?

Vi oplever, at vores kunder i landbruget i stigende grad efterspørger produkter med en bæredygtig profil, men også dokumentation og data – f.eks. for deres foderblandingers klimaaftryk.

I 2019 var DLG det første europæiske landbrugsselskab, der begyndte at give kunderne adgang til data, som viser klimaaftrykket for de foderblandinger, de får leveret fra DLG. Det er data, som landmændene kan bruge i deres klimaregnskaber, og det gør det samtidigt lettere for dem at træffe det mest bæredygtige valg, når de køber foder. Samtidig er der øget fokus på, at de råvarer, vi importerer, er produceret på bæredygtig vis.

Hvad er forretningspotentialet i bæredygtig fødevareproduktion?

Vi ser et stort potentiale i det, for det er forudsætningen for, at vi fortsat kan producere fødevarer i Danmark. Samtidig er bæredygtighed en konkurrencefordel for danske landmænd. For DLG drejer bæredygtighed i vores værdikæder sig blandt andet om konstant at øge fodereffektiviteten og forædle fremtidens planter.

Desuden oplever vi gennem vores internationale aktiviteter, hvordan den danske landbrugsmodel med bæredygtig, ressourceeffektiv og intensiv produktion er meget efterspurgt i udlandet. Så der er samlet set et stort forretningspotentiale i bæredygtighed.

 


Vicekoncerndirektør Jesper Pagh