Klimapartnerskabet for fødevare- og landbrugssektoren. Foto: L&F

Klimapartnerskabet for fødevare- og landbrugssektoren

I november 2019 nedsatte regeringen 13 klimapartnerskaber, som skulle komme med forslag til initiativer, der kan bidrage til regeringens klimamålsætning om 70 pct. reduktion i udledningen af klimagasser i 2030 i forhold til 1990.

Regeringen har nedsat et klimapartnerskab for fødevare- og landbrugssektoren, hvor Jais Valeur, Group CEO for Danish Crown er udpeget som formand med Landbrug & Fødevarer som sekretariat for partnerskabet.

 

Klimapartnerskabet for fødevare- og landbrugssektoren

Klimapartnerskabet består af:

Hanne Søndergaard (Arla), Jesper Pagh (DLG), Søren Møgelvang Nielsen (Danish Agro), Anders Jeppesen Jensen (Daka), Allan Christiansen (Lantmännen Schulstad), Carsten Hänel (Orkla Food), Anders Bering (Carlsberg), Annemarie Meisling (Chr. Hansen),  Anne Ahrnung (Landbrug&Fødevarer), Ejnar Schultz (SEGES), Leif Nielsen (DI Fødevarer), Lotte Engbæk Larsen (Dansk Erhverv), Niels Dalsgaard (Dansk Akvakultur), Helle Borup Friberg (Økologisk Landsforening), Jan Søndergaard (Dansk Skovforening), Jørgen Hald Christensen (Mejeriforeningen), Niels Hald (Bryggeriforeningen), Ole Hvelplund (Nature Energy), Ole Green, (Agrointelli), Selina Juul (Stop Spild Af Mad), Bo Jellesmark Thorsen (Københavns Universitet), Jørgen E. Olesen (Aarhus Universitet), Christine Nellemann (Danmarks Tekniske Universitet), Ole Wehlast (Fødevareforbundet NNF), Peter Kaae Holm (Den Grønne Gruppe 3F), Iben Krog Rasmussen e. v. Marie-Louise Thøgersen (Tænketanken Frej).

 

Sektoren kan være med til at levere klimaløsninger fra jord til bord

Erhvervet har en unik position for at bidrage til regeringens målsætninger. Sektoren kan være med til at levere klimaløsninger fra jord til bord og i forhold til madspild samt bidrage til løsninger i andre sektorer, som f.eks. energi og cirkulær økonomi. Der er dog ikke tvivl om, at regeringens målsætning er yderst ambitiøs, og at vi – eller det øvrige erhvervsliv – ikke kender alle svarene.

Det er en grundforudsætning for os, at fødevareerhvervets klimabidrag sker i fuld overensstemmelse med målsætningen om fortsat udvikling og vækst i vores erhverv. Ligeledes er det en topprioritet for os, at de mest omkostningseffektive forslag fra fødevaresektoren bliver identificeret i et tæt samarbejde med og på tværs af værdikæderne i sektoren.                  

Læs Klimapartnerskabets kommissorium her

Rapport fra Klimapartnerskabet

I marts 2020 afleverede Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren sin rapport til regeringen. Klimaudfordringerne er – sammen med et stigende pres på naturen og et øget fødevarebehov mod 2050 – blandt vor tids største globale udfordringer.

Fødevare- og landbrugssektoren vil bidrage konstruktivt til målsætningen om en 70 pct. reduktion af Danmarks samlede klimaudledninger i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Og sektoren vil ikke mindst levere de klimaeffektive produkter, teknologi og knowhow, der virkelig vil kunne gøre den afgørende forskel globalt.

Sektoren ser den grønne omstilling som et fremtidigt konkurrenceparameter. Hele sektoren vil derfor fremme denne omstilling og – som et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om i forhold til den kommende klimalov – samtidig sikre et stærkt velfærdssamfund, beskæftigelse og social balance.

Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren har en klar vision om:

  • At fødevare- og landbrugssektoren i samspil med samfundet er med til at gøre Danmark til et foregangsland.
  • At levere de produkter, teknologier og løsninger, som ikke kun kan blive svaret på den danske klimaudledning, men som også kan inspirere og vise vejen globalt.
  • At fortsat udvikle og øge den klimaeffektive produktion i Danmark, hvor alle led i kæden er ”best in class” internationalt.
  • At sektorens klimaeffektive og grønne førerposition leverer stor værdi i form af beskæftigelse, indkomst og eksportindtægt til gavn for hele Danmark.
  • At den grønne omstilling af sektoren er et konkurrenceparameter, som leder til nye forretningsområder.
  • At vise vejen i forhold til forbrug, kost og madspild.

 

Download rapporten fra Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren.

Download sammendrag og de 24 anbefalinger.

Download Notat om opgørelse af klimaeffekten (læsevejledning)