Tang skal få køer til at bøvse mindre metan (Foto: Niels Hougaard)

Tang skal få køer til at bøvse mindre metan

Tang kan blive til foder, som kan reducere køers udledning af drivhusgasser. Det undersøges i det danske forskningsprojekt Climate Feed, som kan give nyskabende viden til gavn i den grønne omstilling.

Brune, grønne og røde alger kan måske blive fremtidens foretrukne middagskost for danske køer.

Et dansk forskningsprojekt, hvor SEGES deltager, kaldet ”Climate Feed”, skal over fire år (2019-2023) undersøge, om danske landmænd kan bruge et særligt fodertilskud lavet af tang, der kan hæmme udviklingen af metan i køernes vom. 

Målet er at sænke metanudledningen fra køer med op mod 30 pct. Og det spiller godt ind i Landbrug & Fødevarers vision om at skabe en klimaneutral fødevareproduktion senest i 2050.

”Det her er en af måderne til at skabe en endnu mere klimaeffektiv ko. Hvis projektet lykkes, vil det være fantastisk og nyskabende, og jeg er sikker på, at landmænd både her i landet men også i udlandet vil stå på spring for netop sådan en løsning, hvis den samtidig også er økonomisk bæredygtig”, siger Anne Arhnung, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer.

Allerede i dag reducerer danske landmænd køernes metanudslip gennem foderet, men ingen af de løsninger, der bruges i dag, kan skære så stor en procentdel af metanen væk. Derfor vil sådan et fodertilskud af tang være et kæmpe skridt fremad, hvis det har den forventede effekt.  

Rent teknisk er det indholdet af stærke antioxidanter og tanniner i tangen, der kan stoppe udviklingen af metan.

Omstillingsparate landmænd

Det er Teknologisk Institut, der er projektleder på projektet, som er støttet af Innovationsfonden. Med i projektet er også forskere fra Aarhus Universitet, Grovvareselskabet DLG og DLG’s datterselskab Vilofoss, som producerer fodermidler, lige som mejeriselskabet Naturmælk også er med. 

Og DLG ser rigtig gode potentialer i projektet.

”Vi sigter mod, at det her kan mindske metanudviklingen med 30 pct., men hvem ved hvor det kan ende. Jeg oplever, at vi har nogle danske landmænd, der er utrolig omstillingsparate, og derfor er det så vigtigt, at vi får forsket i det her”, siger Birgitte Raun, der er faglig chef for kvægfoder hos DLG.

Fakta om forskningsprojektet Climate Feed:

  • I projektet skal der udvikles metoder til at dyrke, høste og efterfølgende behandle tang til et færdigt forarbejdet produkt som tørret pulver eller piller, som landmanden kan tilsætte foderet. 
  • Produktet skal have et dokumenteret og stabilt indhold af de aktive stoffer, som reducerer udledningen af drivhusgasser fra kvæget, uden det går ud over mælkeydelse samt mælkens smag og kvalitet.
  • Firmaet Dansk Tang vil sammen med Aarhus Universitet deltage i udvælgelsen af de bedste tangarter og dyrkningsmetoder. 
  • Tangen skal bearbejdes i Danmark af bl.a. Vilofoss og DLG. 

Fakta om landbrugets klimapåvirkning:

  • Landbrugets officielle udledning af CO2 og drivhusgasser udgør ca. 20 procent af Danmarks samlede CO2-udledning. 
  • Ca. 30 pct. af landbrugets officielle udledning er metan fra vommen på drøvtyggende køer.
  • Ifølge internationale undersøgelser (Lesschen et al. 2011) er den danske mælkeproduktion blandt de mest klimaeffektive i Europa.

Læs også: 

Tang i foderet skal reducere drivhusgasser fra malkekøer (Innovationsfonden). 
Tang i kvægfoder (DLG)