Dyresundhed i landbruget

Sunde og raske dyr har bedre velfærd og producerer bedre. Der gøres meget for at udgå sygdom, men når der alligevel sker smitte, skal dyrene naturligvis behandles.

Husdyr rammes som alle andre levende væsener fra tid til anden af sygdom. I langt de fleste tilfælde er der tale om specifikke sygdomme, der kun rammer den pågældende art, mens enkelte sygdomme kan smitte flere arter.

Kun i sjældne tilfælde kan husdyrsygdomme også smitte mennesker. Det gælder fx fugleinfluenza. Desuden er der de såkaldte zoonoser, hvor bakterier og virus kan overføres fra dyr til mennesker, fx Salmonella gennem kød.

Syge dyr skal behandles, både af hensyn til dyrenes velfærd og fordi de ellers vil vokse eller producere dårligere.

Per Olsen