Behandling af syge dyr

Syge dyr skal behandles. Ofte vil det kræve medicinsk behandling, hvilket sker på baggrund af dyrlægens instruktioner.

Hvis der konstateres sygdom i en stald, skal dyrene behandles med medicin – enten ved injektioner eller gennem foder og vand. Det er kun dyrlæger, der må ordinere medicin til behandling af syge dyr.

Sundhedsrådgivningsaftaler
Alle større kvæg- og svinebesætninger skal indgå en obligatorisk rådgivningsaftale med praktiserende dyrlæger, hvilket indebærer, at dyrlægen regelmæssigt aflægger besøg i besætningen. Her rådgiver dyrlægen løbende landmanden om forebyggelse og behandling af sygdomme i besætningen, og kan desuden udskrive medicin til behandling af eventuelle syge dyr mellem hvert rådgivningsbesøg.

Registrering af medicinforbrug
Dyrlægen eller apoteket indberetter til et særligt register, Vetstat, hvilken og hvor meget medicin, der er udskrevet til den pågældende besætning og landmanden skal føre en journal over sygdomsbehandling og medicinforbrug i besætningen.

For at undgå medicinrester i fødevarerne efter behandling af syge dyr med medicin, skal landmanden overholde tilbageholdelsestider for den pågældende medicin, dvs. hvor lang tid der skal gå efter endt behandling, før der må sendes mælk til mejeriet eller dyr til slagtning.

Det Centrale HusdyrbrugsRegister
Alle danske husdyrbesætninger skal være registreret med et såkaldt CHR-nummer i det Centrale HusdyrbrugsRegister under Fødevareministeriet. Registeret indeholder oplysninger om:

  • Besætningsnummer (CHR-nummer)
  • Navn og telefonnummer på bruger (ejer, bestyrer, forpagter)
  • Navn, adresse og telefonnummer på ejer
  • Adresse for ejendommen, hvor besætningen står samt ejendomsnummer
  • Dyreart og -anvendelse (f.eks. slagtesvin)
  • Gennemsnitligt antal dyr
  • Navn, adresse og telefonnummer på den dyrlægepraksis, der er knyttet til besætningen

CHR-numre bruges ved al kontakt mellem besætningen og det offentlige system. Registeret giver mulighed for at få overblik over alle besætninger i Danmark. En besætning kan således lokaliseres hurtigt sammen med oplysninger om alle andre besætninger i samme område. Det kan bl.a. bruges i forbindelse med alvorlige sygdomsudbrud, fx af mund- og klovesyge, hvor CHR-registeret gør det muligt øjeblikkeligt at stoppe for flytning af svin i et afgrænset område, så smittespredning undgås.

Vetstat