Produktion af foder

Produktion af foderblandinger til svin, kvæg og fjerkræ sker typisk hos grovvarevirksomheder. De indkøber råvarer som korn, proteinråvarer, olier/fedt, vitaminer og mineraler mv., og fremstiller foderblandinger, som er nøje tilpasset de forskellige dyrearter.

Råvarekendskab
For at kunne levere et stabilt foder med det korrekte indhold af energi og næringsstoffer, er forudsætningen et godt kendskab til råvarerne. Ligeledes er det vigtigt med den nødvendige viden om næringsstoffernes indhold i de enkelte råvarer og deres positive/negative indflydelse på dyrenes produktionsevne. Som eksempel kan nævnes, at kokosolie er en interessant foderingrediens til søer og smågrise, mens drøvtyggere som f.eks. køer og kalve reagerer negativt på oliens indhold af c-12 fedtsyrer, også kaldet laurinsyre.

Receptgrundlag
Når et foder udvikles, involveres fagfolk, der har deres speciale inden for fodring af kvæg, svin eller fjerkræ. Specialisterne udvikler et såkaldt receptgrundlag, hvor kriterier for den enkelte blanding sættes op. Det kan være krav til energi, protein, aminosyrer, fedtsyrer osv., men også til råvaregrænser. Disse receptgrundlag bliver derefter via dygtige fagfolk optimeret og videresendt til fabrikkerne, hvorved der dannes en recept, som foderet produceres efter, og en indlægsseddel med oplysninger om det aktuelle foder.

Produktionsforløb
Selve produktionen af foderblandinger er en styret proces fra produktion til produktion. Der findes et fast analyseprogram for indkomne råvarer til fabrikken, hvor der analyseres for næringsstoffer og uønskede stoffer. Analysen af uønskede stoffer er fastsat efter risikovurdering, f.eks. afhænger en analyse for dioxin og aflatoksin af det færdige produkt.

Produktionen forløber typisk i portioner á 2-4 ton. De store ingredienser som korn og proteinråvarer udvejes selvstændigt og føres til mølleriet.

Derefter foretages en formaling ved en slaglemølle eller en rolermill/rive. Slaglemøllen har stor kapacitet og anvendes til finformaling. Formalingsgraden er bestemt af soldet. En rolermill/rive har også stor kapacitet og bruges til strukturformaling. Formalingsgraden bestemmes af hastigheden på valsen og også på afstanden.

Efter formaling samles melvarer med de øvrige ingredienser som fedt og olie, vitaminer, mineraler, aminosyrer mm., der er udvejet til portionen.

Blandingen af råvarerne sker i en blander og en mixer. Blanderen kan blande alle tørvarer og giver mulighed for væsketilsætning og sikrer homogenitet i varen. I mixeren tilsættes damp, og der sker en opvarmning og en forklistring.

Derefter pilleteres den homogene blanding i enten en feed processor eller en pillepresse. I processoren sammenpresses varen og der skabes struktur, og så opvarmes det. I pillepressen skabes en pillestruktur, og det varmebehandles.

Endelig køles færdigfoderet, hvilket sikrer lagerfast temperatur og fugtighed. Den proces er et sårbart punkt mht. kontaminering af færdigvaren, og der er et stramt overvågningsprogram for hygiejnestandard.

Proceskontrol
Der udføres løbende temperaturkontrol på varmebehandlingen, hurtiganalyser (NIT) på protein, fedt og vand, og læsseprøver for hver levering – uanset størrelse – udtages på fabrikken.

Transport
Transport af foder foregår hovedsageligt i lukkede fodertankvogne. Transporterne foregår under hygiejniske forhold og særlige rutiner, og restriktionerne afhænger af fodertype.