Mink

Danmark er verdens største producent af minkskind. Det skyldes bl.a. at vi har et ideelt klima til minkavl, og at der desuden er adgang til friskt foder lavet af gode råvarer.

Mink

De danske pelsdyravlere producerer omkring 12-13 millioner minkskind årligt og er verdens største producent af kvalitetsminkskind. Dertil kommer en mindre produktion af chinchilla.
 
Danmark har et ideelt klima til minkavl med kølige somre og milde vintre. Desuden er der adgang til friskt foder lavet af gode råvarer. Alle faktorer, der er medvirkende til Danmarks stærke position i pelsbranchen.
Danske mink lever under gode dyrevelfærdsmæssige forhold. Det har Aarhus Universitet dokumenteret. Læs mere her.

Farmindretning

Minken har brug for masser af lys og frisk luft. Til hvert bur hører der en redekasse, der bliver strøet med halm. Redekassen giver minken et lunt og tørt leje og et sted at skjule sig, og det er også i redekassen, at minkhvalpene fødes.
 
Minkburene er typisk opstillet i lange skyggehaller, der er 4 meter brede og op til 40-50 meter lange. I hvert bur er der en drikkeventil, der er tilsluttet en vandslange, så minkene altid har adgang til friskt og rent vand.

Foder

Råvarer til foderet er baseret på animalske proteiner som fisk og slagteafskær. Der anvendes også en del kornprodukter og planteproteiner i foderet. Råvarerne til foderet er ofte biprodukter fra fremstilling af fødevarer til mennesker.
 
Foderproducenternes fælles virksomhed, Dansk Pelsdyr Foder, indkøber råvarer til hele branchen, hvilket sikrer en ensartet kvalitet og daglig levering. Foderet produceres på en række fodercentraler rundt om i landet.

Sundhed

Kopenhagen Fur Diagnostik har det overordnede ansvar for at opretholde en god sundhedstilstand på de danske pelsdyrfarme.
På Kopenhagen Fur Diagnostik i Glostrup analyseres der årligt flere millioner blodprøver fra mink. På den måde kan det konstateres, hvis sygdommen plasmacytose findes på en farm, og de nødvendige forholdsregler kan tages. 

WelFur

Hele den europæiske minkproduktion er WelFur-certificeret baseret på EU-standarder. Det giver forbrugerne en sikkerhed for pelsen er produceret under gode forhold for dyrene. WelFur giver et uvildigt, nuanceret og retvisende billede af dyrenes sundhed og velfærd på gården. Certificeringen udføres af det uafhængige certificeringsfirma Baltic Control. WelFur-certificering af dyrevelfærden i mink er anerkendt af EU-kommissionen som et ”self-regulation and co-regulation initiative”.

WelFur imødekommer modebranchens og forbrugernes naturlige krav om gennemsigtighed og dokumentation for dyrevelfærden i pelsproduktionen.

Årets gang på minkfarmen

Parringsperioden starter i begyndelse af marts og varer ca. 14 dage. Hunnerne parres to gange.
 
Drægtighedsperioden forløber i marts og april. Fosterudviklingen hos minkene begynder først, når æggene er vokset fast i livmoderen. Fra æggene er vokset fast, går der 30 dage, til hvalpene fødes.

Minkhvalpene bliver født i perioden fra den 25. april til den 10. maj. Derefter handler det om at skabe så gode forhold som muligt for hvalpene og den diegivende hun.
Vækstperioden varer fra juni til oktober. Den starter, når de 6-8 uger gamle hvalpe vænnes fra tæven. Omkring 1. juli placeres de med en han og en tæve sammen for at sikre normal adfærdsudvikling. I slutningen af august er minkens kropsudvikling ved at være afsluttet. Derefter består tilvæksten primært af fedt.
 
Pelsningen sker i november og december. Inden da har minkavleren udvalgt næste års avlsdyr. Den sker på baggrund af dyrets størrelse, fodereffektivitet, adfærd, sundhed og pelsens kvalitet. De dyr, der ikke skal bruges som avlsdyr, bliver pelset.
 
Efter pelsningen behandles skindet, så det er holdbart i op til et år uden videre behandling eller frysning. Det opnås ved, at skindene trækkes på taner, så de holder faconen under tørringen. Processen gør, at skindene ikke rådner.
 
Minkkroppene, poter og afskrabet fedt bruges til fremstilling af fedt og kød- og benmel. Der er altså ingen affaldsprodukter i processen, og alt fra minken anvendes.

Sortering og auktioner

Kopenhagen Fur er verdens største auktionshus for rå pelsskind – primært mink. Derudover er Kopenhagen Fur en andelsforening, der er ejet af medlemmerne af Dansk Pelsdyravlerforening. Kopenhagen Fur har ca. 350 medarbejdere og 100.000 m2 under tag.

Sortering

Fra november til juni bliver skindene sorteret, så de er klar til salg og levering. Når de mange millioner minkskind ankommer til Glostrup, skal de først sorteres efter type og køn. Derefter sorteres de efter længde og derefter farve.
 
En væsentlig del af sorteringen foregår automatisk.
 
Efter farvesorteringen skal skindene sorteres efter kvalitet. Den afsluttende sortering hedder i fagsproget afskibning, og er meget vigtig for endelige resultat. Det er en afpudsning af den enkelte farve samtidig med, at de tidligere sorteringer kontrolleres.

Eftersyn

Ca. en uge inden hver auktion har køberne mulighed for at komme og kigge på de skind, som de vil købe hos Kopenhagen Fur.

Auktioner

Kopenhagen Fur holder pelsauktioner fire gange om året. Her sælges rå pelsskind, altså skind der endnu ikke er garvede eller på anden måde forarbejdede.
En auktion varer 5-7 dage. Der udbydes op til fem millioner minkskind på hver auktion. Kopenhagen Fur er verdens største auktionshus for rå pelsskind.

Eksport

Omkring 99 pct. af de pelsskind, der sælges på Kopenhagen Furs auktioner, går til eksport. Værdien af salget var i 2019 på over 5 milliarder kr.

Kopenhagen Fur Studio

Kopenhagen Fur Studios formål er at bygge bro mellem pels- og modebranchen. Ved at gå forrest i udviklingen af pelsmode ønsker Kopenhagen Fur Studio at medvirke til at skabe dynamik og vækst inden for modeindustrien og kreative erhverv. Kopenhagen Fur Studio samarbejder blandt andet med de absolut førende franske modehus, og der er også åbnet et studio i Beijing.

Læs mere om Kopenhagen Fur på www.kopenhagenfur.dk

 

Opdateret oktober 2020.

Kopenhagen Fur

Smittebeskyttelsesregler