Vi er blandt de bedste i verden til grisevelfærd, og i år bliver vi endnu bedre

Massiv forskning og viljen til at udvikle sig. Det er baggrunden for danske griseproducenters ledende position på verdensplan, når det gælder kvalitet og dyrevelfærd. Vi vil hvert år gøre det bedre end året før, og 2018 bliver ingen undtagelse.

I såvel den almindelige som i den økologisk griseproduktion kastreres størstedelen af hangrise i dag. Hvis hangrise ikke kastreres, øges risikoen for såkaldt ’ornelugt’ i kødet. I dag anvender alle danske landmænd smertelindring i forbindelse med kastration, og i 2018 indfører de danske landmænd på eget initiativ – som nogle af de første i verden – krav om lokalbedøvelse før kastration.
Alle søer går løse i drægtighedsstalden, og alle nye løbestalde indrettes i dag med løsdrift. Danske griseproducenter er verdensførende med at bygge farestalde til løse søer på eget initiativ. Men når søerne går frit i farestalden, stiger dødeligheden blandt pattegrisene – blandt andet fordi søerne lægger sig på dem. Vi intensiverer derfor forskning og forsøg med farestalde til løse søer, der tager hensyn til både søernes velfærd og pattegrisenes overlevelse.
Danmark har et højt niveau af dyrevelfærd, og landmændene ønsker hele tiden at blive endnu bedre. I 2018 investerer de danske griseproducenter over 230 mio. kroner på forskning i kvalitet, dyrevelfærd og bæredygtighed. Det medvirker til mindre medicinforbrug og gladere dyr.
Der bliver arbejdet løbende inden for mange områder med at udvikle og forbedre dyrevelfærden i dansk griseproduktion. Det gælder bl.a. for at undgå halekupering, at sikre at flere pattegrise overlever og at søerne bliver mere robuste og lever længere.