Forskning i dyrevelfærd og bæredygtighed runder 230 millioner i 2018

Danmark har et højt niveau af dyrevelfærd, og landmændene ønsker hele tiden at blive endnu bedre. I 2018 investerer de danske griseproducenter over 230 mio. kroner på forskning i kvalitet, dyrevelfærd og bæredygtighed. Det medvirker til mindre medicinforbrug og gladere dyr.

Hvorfor endnu mere forskning?
De danske griseproducenter sikrer en kontinuerlig udvikling og fremtidssikring af erhvervet ved at investere massivt i forskning. Vi ønsker hele tiden at konkurrere på vores kvalitetsprodukter og ikke alene på vores priser. Det kræver konstant udvikling, men vi kan ikke levere bedre resultater, end vores metoder tillader. Derfor leder vi hele tiden efter bedre metoder til at sikre kvalitetsgrisekød med et højt niveau af sundhed, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd – og med et lavt medicinforbrug og klimaftryk.

Hvem laver forskningen?
Forskningen udføres af SEGES Innovation, i tæt samarbejde med universiteter og organisationer fra både Danmark og udlandet.

Hvor kommer pengene fra?
De danske griseproducenter betaler det meste af egen lomme. En del af pengene kommer dog også fra udenlandske griseproducenter, der køber genetik fra danske grise.

Nogle af pengene betales fra landmændene til Svineafgiftsfonden, som blev stiftet i 1972 med henblik på at sikre en stabil fremtidig finansiering af aktiviteter, der støtter grisekødssektorens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne. Landmændene betaler en afgift til fonden pr. slagtet eller eksporteret gris.

I 2018 udgør beløbet til forskning i griseproduktion intet mindre end 230 mio. kroner.

Hvad bruger I pengene på?
Bestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion prioriterer, hvordan midlerne til forskning, udvikling og innovation fordeles. Der er mange forskellige forskningsprojekter med dyrevelfærd. Heriblandt projekter, der søger at minimere halebid og dermed behovet for halekupering, projekter, der skal minimere risikoen for ornelugt i kød fra hangrise og dermed overflødiggøre kastration og projekter, der skal forbedre overlevelsen hos både søer og smågrise, for blot at nævne nogle få.

Projekterne er talrige og kan ofte tjene flere gode formål på én gang; Projekter, der minimerer sygdom blandt grise for eksempel både sikre endnu bedre dyrevelfærd, skabe en bedre forretning for landmanden og samtidig mindske medicinforbruget

Trine Vig Tamstorf

Nanna Østergaard

Vi er blandt de bedste i verden til grisevelfærd