Kun kastration med bedøvelse

I såvel den almindelige som i den økologisk griseproduktion kastreres størstedelen af hangrise i dag. Hvis hangrise ikke kastreres, øges risikoen for såkaldt ’ornelugt’ i kødet. I dag anvender alle danske landmænd smertelindring i forbindelse med kastration, og i 2018 indfører de danske landmænd på eget initiativ – som nogle af de første i verden – krav om lokalbedøvelse før kastration.

Hvorfor kastrerer man hangrise?
Flere markeder i verden stiller krav om, at grisene kastreres for at undgå risikoen for såkaldt ’ornelugt’ i kødet. Kastration af hangrise er derfor først og fremmest et markeds- og forbrugerkrav.

Hvad er ornelugt?
Ornelugt er en ubehagelig lugt eller smag, der oftest bemærkes i forbindelse med tilberedning eller indtagelse af kød fra en del af de hangrise, der ikke er kastrerede. Ornelugt i kødet skyldes primært stofferne androstenon og skatol. Skatol dannes af bakterier i dyrenes tarm. Androstenon er et feromon (duftstof - ikke et hormon), der produceres i testiklerne.

Hvad mener landmændene?
Griseproducenterne vil gerne slippe for at kastrere grisene. Det vil løse en dyrevelfærdsmæssig udfordring, mindske klimaaftrykket fra grisene og frigøre tid til andre arbejdsopgaver. Grise, der ikke kastreres, har et højere kødindhold og bruger mindre foder.

Landmændene ønsker generelt at producere grisekød af højeste kvalitet, og det indebærer at sikre forbrugerne mod ubehagelig ornelugt. Derfor arbejder erhvervet på og forskere målrettet i at finde holdbare løsninger, der på sigt skal udfase kastration.

Hvad er reglerne for kastration i dag?
Ifølge dansk lovgivning kan kastration udføres uden forudgående bedøvelse, hvis den udføres så tidligt som muligt i grisens liv. Det vil sige, at pattegrisene skal være mellem to og syv dage gamle. I praksis kastreres grisene, når de er mellem to og fire dage gamle. Grisene får i dag smertelindrende medicin i forbindelse med kastrationen, der virker i døgnet efter kastrationens udførelse.

Fra 1. januar 2018 har det lovgivningsmæssigt været muligt for landmanden og hans medarbejdere på frivillig basis at foretage lokalbedøvelse af grisene før kastration. Det forudsætter dog, at landmanden og medarbejdere forinden har gennemført et kursus heri.

Hvad gør I nu?
Danske griseproducenter går nu skridtet videre end lovgivningen og indfører lokalbedøvelse før kastration som et krav i griseproducenternes eget kvalitetsprogram, DANISH. Det betyder, at kravet vil gælde alle griseproducenter ved udgangen af 2018. Inden da skal griseproducenter og de relevante medarbejdere gennemføre et kursus i lokalbedøvelse, der består af teoretisk såvel som praktisk undervisning. Herefter må landmanden og hans medarbejdere selv foretage lokalbedøvelse forud for kastration.

Læs mere om DANISH 

Hvad er målet på sigt?
Det ultimative mål er fortsat at undgå kastration af hangrise. I dag produceres der omkring 320.000 hangrise. Ifølge slagterierne er de ved at nå loftet for, hvad der kan afsættes af hangrise på markederne i dag.

Vi fortsætter derfor målrettet forskning og arbejde med at kunne undgå kastration på sigt. SEGES Svineproduktion har de seneste 10 år gennemført forsøg om, hvordan ornelugt bedst kan reduceres gennem fodring, avl og management. Derudover har branchen de seneste år i bidraget til at finansiere udviklingen af et online-sorteringssystem, der skal gøre det muligt at sortere for ornelugt på slagtelinjen. Alene i år har griseproducenterne afsat 3,5 mio. kroner til forskning i løsninger, der på sigt skal udfase kastration, hvor der skal arbejdes videre med ovennævnte tiltag.

Hvorfor har I ikke indført bedøvelse tidligere?
Vi har arbejdet med at udvikle den rette metode til at lokalbedøve grisen. Det er lykkedes os nu, i tæt samarbejde med Udviklingscenter for Husdyr på Friland, at finde frem til en metode, der giver en reel bedre dyrevelfærd ved kastration.

Derudover er det først fra 1. januar 2018 blevet lovligt for landmanden selv at foretage lokalbedøvelse.

Trine Vig Tamstorf

Nanna Østergaard

Vi er blandt de bedste i verden til grisevelfærd