Miljø

Landbruget lægger beslag på lidt over 60 pct. af Danmarks areal. Som al anden produktion påvirker landbruget omgivelserne - både miljø og natur. Der er sket betydelige reduktioner af udledningen af næringsstoffer, men der er fortsat udfordringer.

Natur og biodiversitet

Landbrug & Fødevarer arbejder for et konkurrencedygtigt landbrugserhverv i pagt med natur og biodiversitet. Landmænd holder af naturen. Det er en væsentlig grund til, at de er blevet landmænd. Landbruget vil gerne bidrage til at beskytte den natur, vi lever af og i.

Vandløb og klimatilpasning

Vandløb tjener flere formål, som i nogle tilfælde kan være modsatrettede. Der er derfor behov for at målrette miljømålsætninger og forvaltning mest muligt, så alle interesser varetages optimalt.

Grundvand og pesticider

Danmark har grundvand i verdensklasse, og kvaliteten bliver fortsat bedre. Vi drikker grundvandet råt, og det kan vi, fordi godt landmandskab hænger sammen med rent grundvand.

Vandmiljø og kvælstof

Vi skal have et rent vandmiljø i Danmark. Samtidig skal vores stærke landbrugsproduktion med høj kvalitet og lille klimapåvirkning kunne fortsætte. Landbrug & Fødevarer arbejder for, at landmanden har faste og rimelige rammevilkår med rod i en fagligt velfunderet miljøregulering.