Foto: Niels Hougaard

Fagligt grundlag for vandplanerne

Landbrug & Fødevarer arbejder for et rent vandmiljø i samspil med fortsat rentabel landbrugsdrift i Danmark.

Landbrug & Fødevarer arbejder for, at vi får et godt vandmiljø i Danmark gennem indsatser med dokumenteret miljøeffekt og på en måde, der sikrer en stærk landbrugsproduktion i vækst.

Danske landmænd har i årtier arbejdet hårdt for at forbedre vandmiljøet. Blandt andet er kvælstofudledningen halveret siden starten af 1990’erne. Der er fortsat stor opbakning til at arbejde for det gode vandmiljø, men politikere må ikke pålægge landmænd indsatser, som ikke fører til miljøforbedring. Vi er imod symbolpolitiske indsatser og lovgivning uden fagligt belæg.

Landbrug & Fødevarer arbejder for at sikre, at myndighedernes vandplaner hviler på et solidt, fagligt grundlag.

Rammerne for indsatserne skal ligge fast, så landbruget har mulighed for at tænke fremad uden frygt for pludselige ændringer i rammevilkårene.

Danske landmænd er dygtige til at passe på næringsstofferne. Planterne gødes efter behov og på de optimale tidspunkter, hvilket minimerer tabet fra marken til vandmiljøet. Derfor mener Landbrug & Fødevarer, at indsatser så vidt muligt bør lægges uden for dyrkningsfladen, hvor der vil være størst effekt.

Indsatserne skal fastlægges i samspil med lokale interessenter, så vi vandområde for vandområde vælger de mest effektive måder at nå det gode vandmiljø, samtidig med at vi sikrer muligheden for fortsat rentabel landbrugsproduktion i Danmark.

Dansk landbrug producerer produkter af høj kvalitet med et dokumenteret lavt klimaaftryk. Det skal vi blive ved med – af hensyn til miljøet, klimaet, forbrugerne og den danske økonomi.

 

Kvælstofreduktioner i landbruget redder ikke Karrebæk Fjord

En rapport fra SEGES fra november 2020 peger nu på, hvilke næringsstofkilder, der er de væsentligste i oplandet til Karrebæk Fjord i de vigtige sommermåneder.

 

International forskerkritik af kvælstofmål fra Aarhus Universitet

International forskerkritik af kvælstofmål fra Aarhus Universitet

I efteråret 2020 indgik SEGES en aftale med fire udenlandske forskere om at foretage en uafhængig vurdering af den danske fremgangsmåde i forhold til referencetilstand for kystvande i vandplanerne.

 

De 7 Synder: Kampen for rimelige vandplaner

I 2017 fik L&F medhold i sin kritik af vandplanernes faglige grundlag. Læs kritikken gennemgået her i syv dybdegående kronikker.

Marie Østergaard