Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

L&F's nye stævning og minimalstævning

Retssag om vandplanerne igen – ny omfattende stævning og ny minimalstævning.

Landbrug & Fødevarer har indgivet endnu en stævning i sagen om gyldigheden af vandplanerne – 1. generation vandplaner. Sagen anlægges ved Byretten i Esbjerg på vegne af tre medlemmer og begæres henvist til Landsretten.

Formålet med sagen er at underkende samtlige vandplaner, så søgsmålet kommer alle landmænd til gode.

Søgsmålet er nødvendigt, fordi der fortsat er uacceptable juridiske fejl i vandplanerne. Landbrug & Fødevarer forfølger sagen, indtil fejlene er rettet.

Denne gang går hovedkritikken på, at Naturstyrelsen på den ene side overimplementerer Vandrammedirektivet i forbindelse med karakteriseringen af vandløbene, og at der er alt for mange vandløb med, og på den anden side underimplementerer samme direktiv, når det kommer til at bruge de lempelses- eller undtagelsesbestemmelser, der er i direktivet.

Naturstyrelsen har ikke gennemført de undersøgelser af vandløbene, som man burde og skulle efter direktivet. Den væsentlige fejl kan ikke efterfølgende rettes af kommunerne, lyder et andet anbringende i stævningen.

For det første er kommunerne bundet af vandplanen, lyder Landbrug & Fødevarers argumentation. Det følger direkte af miljømålsloven. For det andet skal ændringer i vandplanerne følge en fast procedure, som man ikke bare kan iværksætte løbende for at rette op på fejlene efterhånden, som de opstår.

Sagen anlægges nu for at overholde søgsmålsfristen på 6 måneder.

Nedenfor kan du downloade L&Fs nye stævning, samt en 'minimalstævning' og en vejledning, til medlemmer, som også selv vil stævne staten og lægge sig i slipstrømmen af Landbrug & Fødevarers retssag. Fristen herfor er inden den 30. april 2015.

Kontaktpersoner