Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Vandråd 2017

Vandrådene er nedsat for at hjælpe med at kvalificere vandløbstemaet i forbindelse med vandområdeplanlægningen, herunder om afgræsningen af små vandløb er korrekt (opgave 1) samt kvalificering af udpegningen af kunstige og stærkt modificerede vandløb (opgave 2). Endelig har vandrådene mulighed for at kommentere på videreførte indsatser fra Vandplan 1 (opgave 3). Vandrådenes arbejde skal være afsluttet med udgangen af 2017. Her på siden har vi samlet relevante dokumenter og links, som kan bruges i vandrådsarbejdet rundt om i landet.

1: Budskaber og vejledninger

 • Budskaber og muligheder. Dette notat indeholder en oversigt over udfordringer og forslag til det videre arbejde med opgave 1 i vandrådene. Læs notatet
   
 • SEGES har udarbejdet to pixivejledninger til at understøtte landbrugets repræsentanter i vandrådene. Du kan finde vejledningerne til hhv. opgave 1 og 2 samt øvrig information om vandrådsarbejdet på landbrugsinfo.
   
 • Skabelon til supplerende udtalelse. Hvis der ikke kan opnås enighed i vandrådet, kan det være relevant at indsende en supplerende udtalelse. L&F har lavet to skabeloner for, hvordan en supplerende udtalelse og et generelt forbehold kan bygges op i til hhv. opgave 1 og opgave 2.

 
2: Breve og debatindlæg fra L&F 

 • Brev fra L&F af 25. august 2017 til alle sekretariatskommuner. I en del vandråd er der frustrationer over processen og at der ikke er tid nok til arbejdet. Landbrug & Fødevarer har derfor skrevet ud til sekretariatskommunerne og gjort opmærksom på, at intentionerne med vandrådsarbejdet er, at der skal være tilstrækkelig tid til opgaven. Læs brevet til kommunerne.  
   
 • L&F har juni 2017 sendt et brev til sekretariatskommunerne, hvor vi opfordrer til at skabe gode rammer for vandrådsarbejdet. Læs brevet fra L&F.
   
 • Debatindlæg ved Lars Hvidtfeldt i Altinget, maj 2017: Vandrådene skal have råderum   

 
3: Oplæg fra vandrådsmødet i Vissenbjerg d. 13. september

  
4: breve og udmeldinger fra miljø- og fødevareministeriet 

 
5: øvrig information og relevante links:

 • Oversigt over vandområder. Efter ønske fra L&F har Miljøstyrelsen lavet et excel-ark med en oversigt over alle vandområderne med angivelse af værdier for kriterier. Oversigten omfatter vandområder med et opland mindre end 10 km2. Det bemærkes, at ”999” angiver, at værdien for slyngningsgrad, fald eller fysisk index er ukendt for det pågældende vandområde. Se excel-arket 
   
 • Oversigt over vandområder – opgave 2 og 3. Efter ønske fra L&F har Miljøstyrelsen lavet en overigt i Excel over de vandløb, som er omfattet af opgave 2 og 3. Oversigten indeholder diverse oplysninger om vandområderne på oplands- og kommuneniveau.  Det skal også her bemærkes at værdien ”999” angiver at tilstand er ukendt for det pågældende kriterium.
    
 • Miljøstyrelsens hjemmeside om vandråd  

Anders Panum Jensen

Marie Juul Rohde

Erik Jørgensen