Prikken Design

Ammoniak

Ammoniak-reglerne er lavet for at beskytte naturen. Men i nogle tilfælde truer reglerne landmandens livsgrundlag eller forhindrer, at landmanden gennemfører projekter, der mindsker ammoniakudledningen og dermed gør noget godt for naturen. Det vil Landbrug & Fødevarer ændre på!

Ammoniakreglerne skal moderniseres til gavn for natur og erhverv

Hvis landmændene gør noget godt for naturen, risikerer de, at det begrænser deres husdyrproduktion fremover

Ammoniakreglerne skulle egentlig beskytte naturen, men reglerne hæmmer vækst og udvikling for både natur og erhverv, og til tider modarbejder de endda samfundets ønske om mere natur.

Der skal være mulighed for, at danske landbrugsbedrifter løbende kan udvikle sig mod mere miljøeffektiv produktion. Og der skal være sikkerhed for, at landmandens velmenende naturindsatser ikke pludselig straffer landmanden ved at forhindre bedriftens eksistens og ødelægge den langsigtede investering.

Landbrug & Fødevarer arbejder for en ny regulering til gavn både for erhvervet og naturen.

 

Mange landmænd er berørt af ammoniakreglerne, og nogle må lukke deres husdyrproduktioner inden for en årrække – helt uden kompensation. Det er urimeligt

De nuværende ammoniakregler er problematiske, fordi de:

  • forhindrer landmænd i at gennemføre tiltag, der mindsker ammoniakudledningen
  • kan lukke husdyrbrug uden nogen reel gevinst for naturen
  • bremser udviklingen mod mere miljøvenlige stalde
  • kan straffe landmænd for at lave naturfremmende tiltag nær deres bedrift

 

Et eksempel på at ammoniakreglerne spænder ben for naturbeskyttelse

  1. En landmand vil gerne gøre noget godt for naturen på sin ejendom, f.eks. ved at lade nogle køer afgræsse de nærliggende skråninger. Det vil give levesteder for sjældne blomster og insekter.
  2. Men hvis skråningen på grund af afgræsningen bliver til et overdrev, kan det pludselig begrænse hans husdyrproduktion på gården, eller måske betyde at han skal lukke gården efter nogle år.
  3. De regler, som skulle beskytte naturen, betyder, at landmanden ikke tør gøre en indsats, som ville forbedre naturen.

 

Landbrug & Fødevarer arbejder for ændrede ammoniakregler og bedre balance mellem erhverv og natur

Nye ammoniakregler skal give rum til udvikling i produktionen de steder, hvor udledningen af ammoniak er af mindre betydning for naturen.

Der skal sættes ind i forhold til naturen de steder, hvor der er et påviseligt behov, og hvor indsatsen rent faktisk kan gøre en forskel for naturen.

Endelig kan der være behov for at finde løsninger – fx i form af en opkøbs- eller omstruktureringsordning – for landmænd, der er meget uhensigtsmæssigt placeret i forhold til sårbar natur.

 

Landbrug & Fødevarer arbejder for fælles løsninger på ammoniak

Læs mere om landbruget arbejde på fælles løsninger vedr. ammoniak her

 

Anders Panum Jensen

Karen Post Bache