Foto: Jakob Bergmann Nielsen

Naturpakke

Landbrug & Fødevarer bakker op om regeringens naturpakke, der skal være med til at standse tilbagegangen i Natur og biodiversitet.
Derfor har vi lavet 4 forslag til at gøre en indsats for natur og biodiversitet i det åbne land.

 

Hvad gør landbruget for naturen og biodiversiteten?

Læs vores indspil til politikerne om hvordan natur og biodiversitet kan forbedres i det åbne land

Anders Panum Jensen

Karen Post Bache