Vandplaner på Værksted – konference 11. februar 2022

L&F sætter i samarbejde med Hans Christian Schmidt og SLF gang i diskussionen om vandrammedirektivet og vandplanerne med en konference i Fællessalen på Christiansborg.

Med Landbrugsaftalen fra oktober måned lykkedes det blandt andet at træffe beslutning om, at vi skal have en second opinion på vandplanerne, og vi skal have lokale pilotanalyser, der kan vise en anden vej til målopfyldelse, med fortsat plads til liv og landbrug omkring fjordene.

Tryk her for at se eller gense den fulde optagelse af konferencen om, hvordan de opgaver skal gribes an, da L&F, i samarbejde med Hans Christian Schmidt og SLF, satte gang i diskussionen på konference i Fællessalen på Christiansborg (fredag 11. februar 2022). Du kan også scrolle ned for at se de enkelte oplæg på konferencen.

Se program her

Velkomst og introduktion

ved Hans Christian Schmidt (V) og Søren Søndergaard, Formand, L&F:

 

Hvorfor en second opinion?

Mangler i de marine modeller bag de danske vandplaner, ved chefkonsulent Flemming Gertz, SEGES og Connections between management measures and environmental outcomes in Danish water plans ved professor João Ferreira, New University of Lisbon (engelsk). Spørgsmål fra politikerpanel og publikum:

 

Læs indlægget "Mangler i de marine modeller bag de danske vandplaner"

Læs indlægget "Connections between management measures and environmental outcomes in Danish water plans"

Potentialet i marine virkemidler

Hvorfor er det vigtigt at få ålegræsset tilbage i kystområderne? Ved professor Mogens Flindt, SDU. Spørgsmål fra politikerpanel og publikum:

 

Læs indlægget "Hvorfor er det vigtigt at få ålegræsset tilbage i kystområderne?"

Potentialet i lokalt funderede analyser

Haderslev Fjord og hvorfor en lokal tilgang til vandplaner er essentiel, ved Carsten Leth Schmidt, Haderslev kommune, og Søren Laustsen, SLF. Spørgsmål fra politikerpanel og publikum:

 

Læs indlægget "Potentialet i lokalt funderede analyser – Haderslev Fjord"

 

Hvad gør vores nabolande?

Undersøgelse af aspekter omkring vandplaner i Danmarks nabolande, ved Lorenz Carl Wahler, COWI:

 

Læs den samlede samlede rapport fra COWI "Undersøgelse af aspekter omkring vandplaner i Danmarks nabolande" 

Læs rapporten "Undersøgelse af aspekter omkring vandplaner i Danmarks nabolande; Tyskland" 

Læs rapporten "Undersøgelse af aspekter omkring vandplaner i Danmarks nabolande; Sverige"

Læs rapporten "Undersøgelse af aspekter omkring vandplaner i Danmarks nabolande; Holland" 

Læs rapporten "Undersøgelse af aspekter omkring vandplaner i Danmarks nabolande; Polen" 

Læs indlægget "Undersøgelse af aspekter omkring vandplaner i Danmarks nabolande"

 

Mål, indsatser og brug af undtagelser i de svenske vandplaner, ved Jan Petersson og Niklas Holmgren, Vattenmyndigheterna, Sverige (engelsk):

 

Læs indlægget "Mål, indsatser og brug af undtagelser i de svenske vandplaner"

 

Implementation of the Water Framework Directive in Schleswig-Holstein/Germany, ved seniorkonsulent Dr. Michael Trepel, Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein (engelsk):

 

Læs indlægget "Implementation of the Water Framework Directive in SchleswigHolstein / Germany"

 

Diskussion: Refleksioner og drøftelse med politikerpanel og oplægsholdere

 

 

Tak for i dag

ved Søren Søndergaard, Formand, L&F: