Lovgivning og kontrol med økologi

Den økologiske produktion er underlagt lovgivning og kontrol, der sikrer, at produktionen og produkterne lever op til den økologiske tankegang.

Den økologiske produktion og handel er grundlæggende reguleret af EU-lovgivning. Dertil kommer en særlig dansk økologilov.
Her kan du læse EU's økologiregler der gælder fra 1. januar 2021. Siden opdateres i takt med, at EU Kommissionen offentliggør lovteksterne.

Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening har udarbejdet en række anbefalinger til mejerier og kvægslagterier samt deres leverandører vedr. produktion af økologisk mælk og kød fra kvæg.
Nærmere oplysninger fås hos Ejvind Pedersen, ep@lf.dk, tlf: 2980 7000.
Der går to år fra en landmand begynder at dyrke jorden efter de økologiske regler, til at gårdens afgrøder kan sælges som økologiske. Husdyr skal som udgangspunkt være født og have levet hele deres liv under økologiske produktionsforhold, før at produkterne kan sælges som økologiske.
For at sikre forbrugernes tillid til økologiske produkter foregår der en gennemgribende kontrol i alle led i den økologiske produktionskæde fra jord til bord.

Økologisektionen

Kirsten Lund Jensen

Lars Holdensen