Brancheanbefalinger - økologisk mælk og kød fra kvæg

Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening har udarbejdet en række anbefalinger til mejerier og kvægslagterier samt deres leverandører vedr. produktion af økologisk mælk og kød fra kvæg.
Nærmere oplysninger fås hos Ejvind Pedersen, ep@lf.dk, tlf: 3339 4474.

Læs: Anbefalinger for at højne dyrevelfærd, miljø og etik ved produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer, gældende pr. 1. januar 2021

Læs: Anbefalinger for at højne dyrevelfærd, miljø og etik ved produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer, gældende pr. 1. januar 2022

Læs: Dyrlægernes vejledning vedr. begrænset brug af antibiotika i brancheanbefaling pkt. 1.1

Læs: Pkt 1.8 Tro og love-erklæring om dyrkningsregler (sædskiftekrav)

Læs: Pkt. 1.10 Kreaturer skal være født økologisk for at kunne sælges som økologisk kød